Škol(MŠVVŠ SR) 3 - 01 - príloha

Prospech a dochádzka žiakov základných škôl

Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiaci so zdravotným postihnutím, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vymeškané a neospravedlnené hodiny.

Spravodajské jednotky: základné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Ing. Gabriela Slodičková 02/69 295 626 gabriela.slodickova@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie
 
SV3_01P.PDF vzor štatistického výkazu pre spravodajské jednotky
SMER3P.DOC
SMER3P.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Posledný update stránky: 2018-03-12 11:21