Škol(MŠVVŠ SR) 29 - 01

Výkaz o škole v prírode

Zisťované ukazovatele:
Počet ubytovaných podľa druhu školy, obdobia pobytu, kapacita, finančný poplatok, zamestnanci.

Spravodajské jednotky:

školy v prírode - zoznam zariadení, ktoré vyplnia výkaz

Základné školy výkaz nevypĺňajú!

 
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

9. 1.

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Mračnová 02/69 295 624 jana.mracnova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV29_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER29.DOC
SMER29.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:11