Škol(MŠVVŠ SR) 26 - 01

Výkaz o športovej škole a športovej triede

Zisťované ukazovatele
:
Počet tried, tréneri podľa druhu športu a kvalifikácie, žiaci podľa druhu športu a ročníkov.

Spravodajské jednotky: základné školy, stredné školy  
Dátum zisťovania: 31.12.  
Dátum doručenia: 20. 1.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Mária Lipská 02/69 295 627 maria.lipska@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV26_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER26.DOC
SMER26.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
V26.ZIP programové vybavenie pre OÚ
Posledný update stránky: 2016-08-24 10:31