Škol(MŠVVŠ SR) 26 - 01

Výkaz o športovej škole a športovej triede

Zisťované ukazovatele
:
Počet tried, tréneri podľa druhu športu a kvalifikácie, žiaci podľa druhu športu a ročníkov.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Spravodajské jednotky: základné školy, stredné školy  
Dátum zisťovania: 31.12.  
Dátum doručenia:

15.1. - 19.1.2024 (podľa sprístupnenia v RIS)

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jozef Petrík 02/69 295 622 jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    

SV26_01.PDF

formulár výkazu (PDF)

pre spravodajské jednotky

SMER26.DOC
SMER26.PDF

metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS

WEB aplikácia

spracovanie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
v26_ris

programové vybavenie - na kontrolu dát z RIS

pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2024-01-08 14:51