Škol(MŠVVŠ SR) 19 - 01

Výkaz o školskom internáte

Zisťované ukazovatele
:
Vybavenie, ubytovaní, zamestnanci, samostatnosť školského internátu.

Spravodajské jednotky: školské internáty stredných a špeciálnych škôl  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV19_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER19.DOC
SMER19.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
V19.ZIP programové vybavenie pre OÚ
Posledný update stránky: 2016-08-24 10:30