Škol(MŠVVŠ SR) 19 - 01

Výkaz o školskom internáte

Zisťované ukazovatele
:
Vybavenie, ubytovaní, zamestnanci, samostatnosť školského internátu.

Spravodajské jednotky: školské internáty stredných a špeciálnych škôl  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV19_01.PDF formulár výkazu (PDF) pre spravodajské jednotky
SMER19.DOC
SMER19.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:06