Škol(MŠVVŠ SR) 15 - 01

Výkaz o zariadení pre voľný čas a záujmovú činnosť

Zisťované ukazovatele
:
Pravidelná a príležitostná záujmová činnosť podľa oblasti záujmu, metodická činnosť, tábory, metodické materiály, zamestnanci.

Spravodajské jednotky: centrá voľného času, strediská záujmovej činnosti  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jozef Petrík 02/69 295 622 jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV15_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER15.DOC
SMER15.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
WEB aplikácia programové vybavenie pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Posledný update stránky: 2019-08-28 07:59