Škol(MŠVVŠ SR) 14 - 01

Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach

Zisťované ukazovatele
:
Rozmiestnenie detí, novoprijatí, chovanci, vybavenie zariadenia, zamestnanci.

Spravodajské jednotky:        reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno - výchovné sanatóriá  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:
   
SV14_01.PDF formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER14.DOC
SMER14.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia Aplikácia pre spracovanie údajov pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2023-09-06 14:49