85vyrocie.cvtisr.sk

Škol (MŠVVŠ SR) 32 - 01

Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v telesnej kultúre

Zisťované ukazovatele:

Zamestnanci vzdelávacích zariadení v telesnej kultúre, činnosti týchto zariadení a vzdelávanie odborníkov z oblasti telesnej kultúry.

Spravodajské jednotky: vzdelávacie zariadenia v oblasti telesnej kultúry  
Dátum zisťovania: 1.1.  
Dátum doručenia: 23.2.  
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Mgr. Vít Skotnica 02/69 295 420 vit.skotnica@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
Výkaz XLSX
Výkaz PDF
vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
Metodika PDF metodické pokyny pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Príručka PDF návod na použitie webovej aplikácie pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ

Viac tu

Posledný update stránky: 2023-01-30 10:44
×