Škol (MŠVVŠ SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a OPRO

Zisťované ukazovatele:
Mzdové prostriedky a zamestnanci organizácii priamo riadených MŠVVaŠ SR (vysoké školy a ostatné PRO).

Spravodajské jednotky: vysoké školy
ostatné organizácie priamo riadené MŠVVaŠ SR
 
Dátum zisťovania: k poslednému dňu štvrťroku  
Dátum doručenia: 10 dní po sledovanom štvrťroku  
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Mgr. Anna Asádová 02/69 295 623 anna.asadova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV2_04.XLS excell formulár výkazu na rok 2020 pre spravodajské jednotky
Metodická príručka pdf metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
Posledný update stránky: 2020-02-20 07:47