Škol (MŠVVŠ SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a OPRO

Zisťované ukazovatele:
Mzdové prostriedky a zamestnanci organizácii priamo riadených MŠVVaŠ SR (vysoké školy a ostatné PRO).

Spravodajské jednotky: vysoké školy
ostatné organizácie priamo riadené MŠVVaŠ SR
 
Dátum zisťovania: k poslednému dňu štvrťroku  
Dátum doručenia: 10 dní po sledovanom štvrťroku  
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Ing. arch. Zuzana Orlovská

02/69 295 620

Zuzana.Orlovska@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV2_04.XLS excell formulár výkazu na rok 2022 pre spravodajské jednotky
Metodická príručka pdf metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
Posledný update stránky: 2022-02-08 13:38