85vyrocie.cvtisr.sk

Škol (MŠVVŠ SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Zisťované ukazovatele:
Mzdové prostriedky a zamestnanci regionálneho školstva (škôl a školských zariadení) - všetci zriaďovatelia.

Spravodajské jednotky: školy a zariadenia s právnou subjektivitou
zriaďovatelia za školy a zariadenia bez
právnej subjektivity
 
Dátum zisťovania: k poslednému dňu štvrťroku  

Dátum doručenia spravodajská jednotka:

15 dní po sledovanom štvrťroku

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja
Dátum doručenia RÚŠS: 30 dní po sledovanom štvrťroku
Miesto doručenia: CVTI SR  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Mračnová

02/69 295 624

jana.mracnova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    

SV1_04 a popis pdf

vzor výkazu na rok 2023 a popis výkazu 

pre spravodajské jednotky

Vzor formulára pdf

Príručka

Aktuálne 2023

vzor formulára pre nahrávanie vo WEB aplikácii na rok 2023

príručka pre spracovanie údajov

pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠSPosledný update stránky: 2023-02-03 13:42
×