Škol (MŠVVŠ SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Zisťované ukazovatele:
Mzdové prostriedky a zamestnanci regionálneho školstva (škôl a školských zariadení) - všetci zriaďovatelia.

Spravodajské jednotky: školy a zariadenia s právnou subjektivitou
zriaďovatelia za školy a zariadenia bez
právnej subjektivity
 
Dátum zisťovania: k poslednému dňu štvrťroku  
Dátum doručenia: 15 dní po sledovanom štvrťroku  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Mračnová 02/69 295 624 jana.mracnova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    

SV1_04 a popis pdf

vzor výkazu na rok 2020 a popis výkazu 

pre spravodajské jednotky

Vzor formulára pdf

vzor formulára pre nahrávanie vo WEB aplikácii na rok 2020

pre spravodajské jednotky a odbor školstva OÚ
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a odbor školstva OÚPosledný update stránky: 2020-01-31 07:01