Žiadanka MMVSŽiadateľ:

meno, priezvisko*: Knižnica/organizácia:

názov*:  

adresa*:  

IČO*:      

DIČ*:     

telefón:     fax:     e-mail:  

 

Žiadaný titul:

autor: 

názov (monografie, časopisu, zborníka...): 
         

miesto vydania, vydavateľstvo:
         

ISBN/ISSN: 

ročník:      rok:       zv. / vol.:      číslo:     strany:  

autor/názov článku:
         

prameň citácie: 
         

o publikáciu mám záujem do:  

 

Ak je publikácia požičaná, žiadame o rezerváciu:    áno     nie 

Ak sa žiadaný titul nenachádza na území SR,
žiadame o sprostredkovanie MMVS a súhlasíme s poplatkami: áno   nie 

Sprievodný text / katalogizačný záznam prevzatý z online katalógu:


 


* povinné údaje

Vyplnenú žiadanku si môžete vytlačiť pred odoslaním funkciou (ikonkou) pre tlač vo vašom prehliadači.