katalóg kníh

vstup do online katalógu

obsahuje záznamy o dokumentoch nachádzajúcich sa v knižnom fonde, ako aj záznamy dokumentov depozitných knižníc OECD a EBOR a Európskeho dokumentačného centra. Dostupný je prostredníctvom internetu.

Aplikácia online katalógu umožňuje:

  • vyhľadávať dokumenty,
  • zobrazovať záznamy vyhľadaných dokumentov,
  • zisťovať aktuálny stav/dostupnosť exemplárov (k dispozícii, objednaný, vypožičaný, rezervovaný, sprístupňovaný iba prezenčne v študovniach),
  • vyhľadané záznamy (alebo výber z nich) tlačiť, uložiť do košíka pre ďalšie využitie, uložiť ako XLS súbor,
  • vytvoriť RSS kanál z dotazu.

Registrovaní používatelia (s platným čitateľským preukazom/platnou registráciou) majú po prihlásení navyše možnosť:

  • objednávať si voľné dokumenty,
  • rezervovať si dokumenty, ktoré práve nie sú voľné,
  • sledovať svoju kartu používateľa - stav svojich výpožičiek, objednávok, rezervácií, poplatkov,
  • predlžovať výpožičnú lehotu vypožičaných dokumentov,
  • meniť niektoré údaje - prístupové heslo, e-mailovú adresu pre zasielanie avíz a upomienok.

 

Posledný update stránky: 2012-05-25 19:00