Škol(MŠVVŠ SR) 5 - 01

Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Zisťované ukazovatele
:
Počet klientov evidovaných v poradenskom zariadení podľa veku, postihu, spôsobu vzdelávania, zamestnanci, dopĺňajúce ukazovatele, ambulantná a terénna starostlivosť.

Spravodajské jednotky: centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  
Dátum zisťovania: 31. 8.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV5_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER5.DOC
SMER5.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia programové vybavenie pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS

Výstupy zo spracovania štatistického výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 5 - 01

Posledný update stránky: 2022-05-30 12:57