Škol(MŠVVŠ SR) 40 - 01

Výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce

Zisťované ukazovatele:
Počet žiakov ZUŠ, detí v MŠ, vých. vzdel. zariadeniach, poslucháčov jazykových škôl a potenciálni stravníci v územnej pôsobnosti obce.

Spravodajské jednotky:                   Zriaďovatelia škôl a školských zariadení podľa § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z. (okresné úrady v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická a fyzická osoba) a obce  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum a miesto doručenia: 25. 9. zriaďovatelia na obec, kde sídli škola/ŠZ
5. 10. obce na územne príslušný okresný úrad v sídle kraja
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Eva Hladíková

02/69 295 628 (CVTI SR)

eva.hladikova@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie:    
SV40_01.PDF Vzor výkazu - slúži LEN na poskytnutie správnych údajov o počte DŽP za školy/ŠZ pre svojich zriaďovateľov
pre školy/ŠZ

Metodická príručka a pokyny

Príručka k zberu údajov a metodický pokyn pre vypĺňanie štatistického výkazu

pre spravodajské jednotky
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu bude spustená v septembri

Najčastejšie otázky k V40-01

  1. Školské jedálne výkaz nevypĺňajú. Potenciálnych stravníkov vyplní ZŠ na svoje prihlasovacie meno a heslo
  2. Na prihlásenie meno a heslo k  ŠKD, ZUŠ,  jazykovým školám atď. poskytne helpdesk@iedu.sk
  3. Obec môže vstupovať do V40 ako zriaďovateľ cez tlačidlo ŠaŠz a Zriaďovatelia alebo ako  územná jednotka cez tlačidlo Obce a OÚ
  4. Problémy s prihlásením rieši helpdesk@iedu.sk

Posledný update stránky: 2019-09-25 09:29