Škol(MŠVVŠ SR) 3 - 01

Výkaz o základnej škole

Zisťované ukazovatele
:
Odchod žiakov zo ZŠ, triedy, žiaci, opakujúci podľa ročníkov, národnosť, rozšírené vyučovanie, cudzie jazyky, učitelia, školský klub, učebne, organizácia vyučovania, špecializované triedy, školy v prírode, veková štruktúra, individuálna integrácia.

Spravodajské jednotky: základné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Mária Lipská 02/69 295 627 maria.lipska@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie    

SV3_01.XLS

SV3_RIS.PDF

formulár výkazu (EXCEL)

formulár výkazu (PDF - pre RIS)

pre spravodajské jednotky
Príloha_zápis
Prílohy_ZS
údaje zo zápisu detí do 1. ročníka k 30.4. (EXCEL)
prílohy k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3-01(EXCEL)
pre spravodajské jednotky a OÚ
SMER3.DOC
SMER3.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Program
Súbory
Knižnice
programové vybavenie pre OÚ

Postup pri inštalácii programu k výkazu Škol (MŠ SR) 3 - 01 - pre OÚ
1. Je potrebné odinštalovať starú verziu programu - Štart - Programy - Výkaz V3 - odinštalovanie. Z adresára C:\VYKAZY\V3 vymažte všetky súbory.
2. Všetky súbory si stiahnite do pomocného adresára na pevnom disku a rozpakujte.
3. Ak na PC robíte inštaláciu prvý krát musíte si nainštalovať pomocné súbory - knižnice. V pomocnom adresári spustite súbor dllins.exe. Súbor zabezpečí inštaláciu pomocných knižníc (dllins*.bin), potrebných pre prácu programu (program je vytvorený vo VISUAL FOXPRO). Inak prejdite k bodu 4.
4. V pomocnom adresári spustite súbor v3inst.exe. Súbor zabezpečí inštaláciu programu na spracovanie výkazu (v3inst* bin). Pri inštalácii je sprievodca, ktorý priamo ponúka vytvorenie adresára C:\VYKAZY\V3. V zásade stačí v rámci inštalácie potvrdzovať len tlačítko "ďalej". V poslednom kroku inštalácie sa program pýta, či má spustiť aplikáciu v3. Nakoľko ešte nemáte nainštalované databázové súbory program by Vám zhavaroval, takže túto možnosť Vám neodporúčam zvoliť.
5. Po ukončení inštalácie si do vytvoreného adresára C:\VYKAZY\V3 rozpakujte databázové súbory.
6. Na ploche máte vytvorenú ikonu na spustenie programu v3.


vesel

Posledný update stránky: 2019-08-19 09:22