85vyrocie.cvtisr.sk

Škol(MŠVVŠ SR) 27 - 01

Výkaz o stredisku odbornej praxe

Zisťované ukazovatele
:
Zamestnanci, pracovné miesta, žiaci podľa odborov a ročníkov.

Spravodajské jednotky: strediská odbornej praxe  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 3. 10.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV27_01.PDF formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER27.DOC
SMER27.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia aplikácia na vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:10
×