Škol(MŠVVŠ SR) 24 - 01

Výkaz o základnej umeleckej škole

Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov, študujúcich, absolventov podľa stupňa, odboru a ročníka, zamestnanci, učebne. Počet žiakov, študujúcich, absolventov podľa stupňa a hudobného nástroja.

Spravodajské jednotky: základné umelecké školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  

Gabriela Slodičková

Zuzana Orlovská

02/69 295 626

02/69 295 620

gabriela.slodickova@cvtisr.sk

zuzana.orlovska@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie:    
SV24_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER24.DOC
SMER24.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS

Program
Súbory

programové vybavenie pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:08