Škol(MŠVVŠ SR) 20 - 01

Výkaz o vysokoškolských internátoch

Zisťované ukazovatele
:
Kapacita, zamestnanci, ubytovaní.

Spravodajské jednotky: internáty vysokých škôl  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

20. 1.

 
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jozef Petrík 02/69 295 622 jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV20_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER20.DOC
SMER20.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:06