Škol(MŠVVŠ SR) 2 - 01 - príloha

Prospech a dochádzka žiakov stredných škôl

Zisťované ukazovatele:
Žiaci denného štúdia podľa ročníkov, prospechu, vymeškané a neospravedlnené hodiny.

Spravodajské jednotky: stredné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk 
     
Súbory na stiahnutie  
 
SV2_01P.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky a OÚ
SMER2P.DOC
SMER2P.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ

 WEB aplikácia

programové vybavenie pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Posledný update stránky: 2016-08-24 10:21