Škol(MŠVVŠ SR) 18 - 01

Výkaz o jazykovej škole

Zisťované ukazovatele
:
Počet poslucháčov podľa jazyka a stupňa kurzu, štátne jazykové skúšky, zamestnanci.

Spravodajské jednotky: jazykové školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Mračnová 02/69 295 624 jana.mracnova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV18_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER18.DOC
SMER18.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
V18.ZIP programové vybavenie pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-08-22 08:08