Škol(MŠVVŠ SR) 17 - 01

Výkaz o zariadení školského stravovania

Zisťované ukazovatele
:
Stravníci, kapacita, príjmy za stravné lístky, zamestnanci za kalendárny rok.

Spravodajské jednotky: školské jedálne MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálne školy  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

20. 1.

Upozornenie: s ohľadom na situáciu s CORONOU sa mení termín spracovania resp. doručenia výkazu do 26.1.2021.
S ohľadom na prácu z domu (Home Office), v prípade Vašich dotazov nás kontaktujte na mailových adresách.
Ďakujeme

 
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:

Spracovanie za rok 2020

 
SV17_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky

SMER17.DOC
SMER17.PDF

metodický pokyn pre vyplnenie výkazu

pre spravodajské jednotky a OÚ
WEB aplikácia Aplikácia pre spracovanie údajov
bude spustená 5.1. 2021
pre spravodajské jednotky a OÚ
v17.zip program na výstupy zo spracovania výkazu 17-01
manuál a knižnice k programu sú zhodné s V2
pre MŠVVaŠ SR a OÚ
Posledný update stránky: 2021-01-04 11:56