Škol(MŠVVŠ SR) 17 - 01

Výkaz o zariadení školského stravovania

Zisťované ukazovatele
:
Stravníci, kapacita, príjmy za stravné lístky, zamestnanci za kalendárny rok.

Spravodajské jednotky: školské jedálne MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálne školy  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

20. 1.

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Jana Čabalová aktuálne home office - prosím len o mailový kontakt jana.cabalova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:

Spracovanie za rok 2023

Pozor: budete sa prihlasovať menom a heslom - k dispozícii sú u nás alebo na Vašom RÚŠS

 
SV17_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky

SMER17.DOC
SMER17.PDF

metodický pokyn pre vyplnenie výkazu

pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia

Aplikácia pre spracovanie výkazu

pre spravodajské jednotky a RÚŠS

v17.zip

nové exe 30.1.2024

program na výstupy zo spracovania výkazu 17-01

pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2024-01-30 13:15