Škol(MŠVVŠ SR) 11 - 01

Výkaz o vysokej škole, o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

Zisťované ukazovatele
:
Novoprijatí, národnosť, cudzinci podľa štátov, zamestnanci, štipendiá, ostatné formy štúdia, študujúci podľa druhu, dĺžky štúdia, odborov a veku na vysokých školách.

Spravodajské jednotky: rektoráty a fakulty vysokých škôl  
Dátum zisťovania: 31. 10.  
Dátum doručenia:

10. 11.

 
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: elektronický formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Gabriela Slodičková 02/69 295 626 gabriela.slodickova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie
pre rok
2023/2024

Spracovanie údajov za rok 2023/2024

Najčastejšie chyby pri spracovaní:

nevyplnení samoplatcovia

štipendiá zo štátneho rozpočtu

 
Ciselniky.XLS súbor s číselníkmi pre vyplnenie formulára - súbor si stiahnite do rovnakého adresára ako formulár pre spravodajské jednotky

sv11_riadne

štúdium I. a II. stupňa - formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
sv11_doktor

doktorandské štúdium - formulár výkazu (EXCEL)

pre spravodajské jednotky
sv11_ucitel

učitelia - formulár výkazu (EXCEL)

pre spravodajské jednotky
sv11_u3v

univerzita tretieho veku - formulár výkazu (EXCEL)

pre spravodajské jednotky

sv11_riadne.xls

sv11_doktor.xls

sv11_ucitel.xls

sv11_u3v.xls

verzie formulárov vo formáte XLS (EXCEL 2003)

SMER11.DOC
SMER11.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
Odporúčania.DOC
Odporúčania.PDF
pomocné materiály a odporúčania pre uľahčenie práce s formulármi pre spravodajské jednotky
SV11_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky


Postup pri stiahnutí súborov, práci s formulármi a odoslaní vyplneného formulára na CVTI SR
(podrobný popis je v súbore Odporúčania.doc - odporúčame stiahnuť a vytlačiť si súbor ako prvý)

 1. V stĺpci Súbor na stiahnutie kliknite na príslušný súbor, ktorý chcete stiahnuť
  ľavým tlačidlom myši - objaví sa okno Uložiť ako
  pravým tlačidlom myši - objaví sa ponuka, z ktorej vyberiete položku Uložiť cieľ ako....
 2. V okne Uložiť ako... si súbor uložíte do svojho PC na ľubovoľné miesto a pod ľubovoľným názvom (napr. pod číslom fakulty - vzor názvu F1863_riadne.xls). Na rovnaké miesto si musíte uložiť aj súbor Cisleniky.XLS. Po stiahnutí súboru do svojho PC formulár môžete otvoriť niektorým z nasledujúcich spôsobov
  v programe EXCEL resp. WORD (Odporúčania.doc) - Menu Súbor - otvoriť
  dvojklikom priamo na súbor
  kliknutím na súbor pravým tlačidlom myši a vybraním položky Otvoriť
 3. Po otvorení formulára Vás EXCEL upozorní na makrá - postup práce je popísaný v Odporúčaniach.
 4. Vo formulároch vyplníte jednotlivé listy (hárky).
 5. Správne vyplnené formuláre odošlite ako prílohu na e-mail adresu gabriela.slodickova@cvtisr.sk .
 6. CVTI SR do 7 dní skontroluje Vami zaslané údaje a zašle Vám oznam o správnosti resp. chybách, ktoré je potrebné odstrániť. V prípade, že Vaše údaje budú správne, vytlačíte jednotlivé listy (hárky) s vyplnenými údajmi a opečiatkované a podpísané zašlete 1 x na CVTI SR.

Posledný update stránky: 2023-11-07 07:11