85vyrocie.cvtisr.sk

Škol(MŠVVŠ SR) 10 - 01

Výkaz o školskej a akademickej knižnici

Zisťované ukazovatele
:
Knižničný fond, používatelia, výpožičky, informačné technológie, hospodárenie, zamestnanci, sieť knižníc.

Spravodajské jednotky: školské a akademické knižnice  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

28. 2.

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja - školské
CVTI SR Bratislava - akademické
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Gabriela Slodičková
Helena Breveníková
02/69 295 626 - školské knižnice
02/69 295 625 - akademické knižnice
gabriela.slodickova@cvtisr.sk
helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV10_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
a RÚŠS
SMER10.DOC
SMER10.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu
pre školské knižnice
pre spravodajské jednotky
a RÚŠS
SMER10v.DOC
SMER10v.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu
pre akademické knižnice
pre spravodajské jednotky
WEB aplikácia

program pre vyplnenie výkazu

Dňa 28.2.2023 medzi 7:30 - 14:00 nebude aplikácia dostupná z dôvodu odstávky elektrickej energie.

pre spravodajské jednotky
a RÚŠS
Posledný update stránky: 2023-02-23 10:39
×