Škol(MŠVVŠ SR) 10 - 01

Výkaz o školskej a akademickej knižnici

Zisťované ukazovatele
:
Knižničný fond, používatelia, výpožičky, informačné technológie, hospodárenie, zamestnanci, sieť knižníc.

Spravodajské jednotky: školské a akademické knižnice  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia: 28. 2.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja - školské
CVTI SR Bratislava - akademické
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Ing. Gabriela Slodičková
Mgr. Anna Asádová
02/69 295 626 - školské knižnice
02/69 295 623 - akademické knižnice
gabriela.slodickova@cvtisr.sk
anna.asadova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV10_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
a OÚ
SMER10.DOC
SMER10.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu
pre školské knižnice
pre spravodajské jednotky
a OÚ
SMER10v.DOC
SMER10v.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu
pre akademické knižnice
pre spravodajské jednotky
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu
pre spravodajské jednotky
a OÚ
Posledný update stránky: 2019-01-23 06:46