Škol(MŠVVŠ SR) 1 - 01

Výkaz o materskej škole

Zisťované ukazovatele:
Počet tried, detí, národnosť, zamestnanci, prípravné triedy, školy v prírode, veková štruktúra detí, individuálna integrácia detí podľa postihnutia a veku.

Spravodajské jednotky: materské školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV1_01.XLS   formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
Priloha_MS.XLS  príloha k výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky a OÚ
SMER1.DOC
SMER1.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Súbory
Knižnice
Program
programové vybavenie pre OÚ
Posledný update stránky: 2020-09-03 12:39