IKT(MŠVVŠ SR) 1 - 01

Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

Zisťované ukazovatele:

Počet počítačov, zdroje ich získavania, využívanie PC na škole.

Spravodajské jednotky: základné, stredné, špeciálne školy, vysoké školy  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

14. 1.

 
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja - ZŠ, ŠŠ, SŠ
CVTI SR Bratislava - VŠ
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Eva Hladíková - ZŠ, SŠ, VŠ

02/69 295 628

eva.hladikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie    
IKT1_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMERIKT.DOC
SMERIKT.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia programové vybavenie pre vyplnenie výkazu
pre spravodajské jednotky a RÚŠSVýstupy zo spracovania štatistického výkazu IKT(MŠVVŠ SR) 1 - 01

Posledný update stránky: 2023-04-28 12:44