Tlačivá

Zmluva o vyplácaní tehotenského štipendia
(Postup pri uzatváraní zmluvy)


Prílohy k zmluve:
- Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
- Súhrnná žiadosť o platbu - tehotenské štipendium - manuál k vyplneniu súhrnnej žiadosti
- Žiadosť o zúčtovanie poskytnutej platby

Pomocné tlačivá k žiadosti žiačky o tehotenské štipendium:
- Potvrdenie od lekára
- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne

Podmienky nároku na tehotenské štipendium sú uvedené v sekcii Legislatíva pre priznanie tehotenského štpendia

Posledný update stránky: 2024-02-26 10:57