Kontakty

Kontakty na pracovníkov oddelenia v súvislosti s tehotenským štipenidiom podľa §149a školského zákona

Meno Číslo dverí Telefón Mail Poznámka
Mgr. Ulianková Agáta 161 02/69295230

agata.uliankova@cvtisr.sk riadi činnosť oddelenia, spolupracuje so strednými školami pri uzatváraní zmlúv o vyplácaní tehotenského štipendia
Mgr. Jana Tadialová 155 02/69295234 jana.tadialova@cvtisr.sk rieši otázky spojené s triedením údajov a prvotnou kontrolou dokladov zo stredných  škôl 

Korespondenčná adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Tehotenské štipendium
Staré grunty 52
842 44 Bratislava

Posledný update stránky: 2021-10-05 09:46