Iné číselníky

Názov Popis Formát súboru
Cvs Vysoké školy, fakulty a detašované pracoviská s IČŠ (Identifikačné číslo školy) XLS   pdf
DRSTSK Druh absolvovanej strednej školy XLS
FORMAV Forma štúdia na vysokej škole XLS
ICEZEMEK Číselník krajín (ISO 3166) XLS
METOVS Metóda štúdia na vysokej škole XLS
NARODN Národnosť XLS
STDVZD Stupeň dosiahnutého vzdelania XLS
STUPVS Stupeň štúdia na vysokej škole XLS
VSFAKU
Vysoké školy a fakulty s kódom VSFAKU
XLS
ZDRSPO Zdravotná spôsobilosť k štúdiu XLSČíselník študijných programov VŠ (posledná aktualizácia: 15.01.2021)


Kódy vyučovacích predmetov v základných a stredných škôl


Trojmiestne kódovanie predmetov slúži primárne pre štatistické potreby CVTI SR (ÚIPŠ). Školy si preto môžu vytvárať vlastný zoznam skratiek predmetov. Žiadna legislatíva nevyžaduje jeho používanie v pedagogickej dokumentácii ale hlavne v záujme jednotnosti a pri ďalšiom spracúvaní údajov (napr. pri zisťovaní kvalifkovanosti a odbornosti vyučovaniav RŠ) sa odporúča, aby školy používali rovnaké kódy predmetov a krúžkov.

V zoznamoch ktoré sa permanentne aktualizujú sú uvedené doteraz používané trojmiestne kódy predmetov . Ak sa vyučovací predmet, pre ktorý potrebujete kód, nenachádza v zozname, alebo ak potrebujete kód k novovzniknutému predmetu, požiadajte CVTI SR o jeho vytvorenie. Môžete tak urobiť mailom na adresu martin.kovac@cvtisr.sk alebo telefonicky na tel. č. 02 / 692 95 428 (Martin Kováč).

Vyučovacie predmety v ZŠ a SŠ  
Krúžky  

Aktualizované 8. septembra 2020

Posledný update stránky: 2021-03-15 13:21