Testované e-zdroje

Názov zdroja Logo zdroja Prístup do zdroja
Annual Reviews logo Annual Reviews globus
Birkhäuser logo databázy Birkhäuser globus
Cambridge University Press Journals logo vydavateľstva Cambridge University Press globus
EBSCO Academic Subscription Collection globus
EBSCO Discovery Service EBSCO Discovery Service globus
EBSCO eBook Clinical Collection globus
EBSCO eBook Engineering Core Collection globus
EBSCO eBook ITCore Collection globus
Expert Reviews logo Expert Reviews globus

Annual Reviews - kolekcia 38 e-časopisov z oblastí biomedicíny, vied o živej prírode, fyzikálnych vied a spoločenských vied. Zoznam dostupných titulov s plnými textami pdf súbor

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 30. 11. 2013.

Birkhäuser - kolekcia e-kníh obsahuje vyše 400 titulov z oblasti architektúry, umenia a hudby.
Tituly prístupné v rámci skúšobného prístupu majú označenie "LICENSED ACCESS".

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 21. 10. 2013.

Cambridge University Press Journals - kolekcia e-časopisov vydavateľstva Cambridge University Press obsahuje vyše 360 titulov s viac ako 500 000 článkami, dostupnými v HTML alebo PDF, z oblasti architektúry, biológie, ekológie, inžinierstva, histórie, matematiky, medicíny a ďalších odborov.

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 31. 10. 2013.
 

EBSCO Academic Subscription Collection - kolekcia e-kníh obsahuje viac ako 117 000 odborných titulov pokrývajúcich široké spektrum odborov od ekonómie, cez medicínu, strojárstvo až po humanitné vedy.

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 31. 10. 2013.

EBSCO Discovery Service umožňuje z jedného miesta vyhľadávať v licencovaných zdrojoch prístupných v CVTI SR, licencovaných zdrojoch jednotlivých vydavateľov, knižničnom katalógu CVTI SR  a zároveň vo voľne dostupných zdrojoch.

 

EBSCO eBook Clinical Collection - kolekcia e-kníh obsahuje takmer 2000 titulov zameraných na oblasť medicíny, ošetrovateľstva, príbuzných nelekárskych odborov a prax praktických lekárov.

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 4. 11. 2013.

EBSCO eBook Engineering Core Collection - kolekcia e-kníh obsahuje takmer 4300 titulov pokrývajúcich oblasti ako napr. biotechnológie, stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, energetiku, priemyslovú bezpečnosť, materiály, optiku, fotoniku, projektivý manažment, robotiku a iné.

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 4. 11. 2013.

EBSCO eBook ITCore Collection - kolekcie e-kníh obsahuje viac ako 1800 titulov vzdelávacích a referenčných materiálov pre profesionálov v referenčných odboroch. Nájdete tu tituly z oblasti ako napr. programovacie jazyky, networking, systémy, vývoj databáz, internet a web, grafický design a iné. Kolekcia obsahuje tituly pre Microsoft, C#, Java, SQL, technológie Oracle, technológie IBM, Linux atď. 

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 4. 11. 2013.

Expert Reviews - kolekcia 15 e-časopisov o nových trendoch v oblasti zdravotníctva, klinickej praxe a kľúčových pokrokoch v terapeutických oblastiach:

Expert Review of Anticancer Therapy (ISSN 1473-7140)
Expert Review of Anti-infective Therapy (ISSN 1478-7210)
Expert Review of Cardiovascular Therapy (ISSN 1477-9072)
Expert Review of Clinical Immunology (ISSN 1744-666X)
Expert Review of Clinical Pharmacology (ISSN 1751-2433)
Expert Review of Dermatology (ISSN 1746-9872)
Expert Review of Endocrinology and Metabolism (ISSN 1744-6651)
Expert Review of Gastroenterology and Hepatology (ISSN 1747-4124)
Expert Review of Hematology (ISSN 1747-4086)
Expert Review of Medical Devices (ISSN 1743-4440)
Expert Review of Molecular Diagnostics (ISSN 1473-7159)
Expert Review of Neurotherapeutics (ISSN 1473-7175)
Expert Review of Obstetrics & Gynecology (ISSN 1747-4108)
Expert Review of Ophthalmology (ISSN 1746-9899)
Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISSN 1473-7167)
Expert Review of Proteomics (ISSN 1478-9450)
Expert Review of Respiratory Medicine (ISSN 1747-6348)
Expert Review of Vaccines (ISSN 1476-0584)

Prístup do uvedeného zdroja v CVTI SR trvá do 30. 11. 2013.Posledný update stránky: 2013-10-16 15:52