EODOPEN

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je jedným z 15 projektových partnerov nového Európskeho projektu EODOPEN v ktorom participuje 11 európskych krajín.

Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni úvodné stretnutie riešiteľov projektu EODOPEN. "Zámerom štvorročného projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa, je digitalizácia 15 000 kníh z 20. a 21. storočia a ich voľné sprístupnenie v rôznych formátoch     s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených."   "Sprístupňujeme knihy občanom"

Kontakt CVTI SR: Mgr. Tomáš Fiala, vedúci odboru knižnično-informačných služieb,  tomas.fiala(at)cvtisr.sk


ďalšie informácie

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie 


Literárne noviny (september 2021)


Digitálna knižnica voľne dostupných dokumentov sprístupnených v rámci projektu EODOPEN



Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty.  CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh


CVTI SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied 



EODOPEN: Projekt európskych knižníc sprístupňuje knihy občanom 

11 krajín l 15 partnerských inštitúcií l Digitalizácia l 15 tisíc kníh 20 a 21. storočia


Program: Kreatívna Európa

Celý názov projektu: eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

Koordinátor: Univerzitná a krajinská knižnica Tirolska v Innsbrucku, Rakúsko.

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: november 2019 – október 2024

Celkový rozpočet projektu : 3 961 774 €

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 258 182 €

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Cieľom projektu je priame zapojenie občanov do procesu výberu kníh na digitalizáciu a to na národnej, regionálnej a komunitnej úrovni. Na digitalizáciu sa budú vyberať dokumenty z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je spoluriešiteľom medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens). Spoločnosť naprieč celou Európou čelí náročnej výzve online sprístupniť literatúru z 20. a 21. storočia, ktorá sa už komerčne nepredáva. Tieto obchodne nedostupné diela na slovenskom internete nenájdete, sú prístupné len fyzicky a to v knižniciach, alebo v kníhkupectvách. ... EODOPEN – sprístupňujeme knihy a periodiká občanom

Viac informácií o projekte nájdete na:  http://eodopen.eu/

Posledný update stránky: 2022-06-06 15:40