Safari - príručka na vyhľadávanie

Safari - príručka na vyhľadávanie

logo Safari Tech Books Online 

SAFARI TECH BOOKS ONLINE

 Jedinečnú elektronickú knižnicu pre IT profesionálov a programátorov tvorí kolekcia príručiek z oblasti výpočtovej techniky dvoch najvýznamnejších vydavateľských skupín Ó´Reilly and Associates a Peason Technology Group a to z týchto tematických oblastí:
Počítačové vedy, databázy, IT manažment, sieťové aplikácie, programovanie, softvérové inžinierstvo, internet/online, operačné systémy, bezpečnosť systémov, počítačová grafika, e-business, e-podnikanie.

CVTI SR má predplatený prístup k plným textom maximálne 30 titulov. Ponuku titulov možno v medziach finančného limitu obmieňať podľa záujmu používateľov.

NÁVOD NA VYHĽADÁVANIE

 • Search (Quick) – rýchle vyhľadávanie v celej kolekcii kníh (All books), v plnotextových knihách (My books)
 • Code Fragment only – zúženie vyhľadávania na časti programovacieho jazyka
 • Advanced Search (pokročilé vyhľadávanie)
 • Browse by Category – prezeranie kníh podľa odborov
 • View All Titles (vyše 2800 kníh) – prehľad celej kolekcie kníh
 • Find a Specific Book – vyhľadávanie knihy podľa autora, ISBN, názvu alebo vydavateľstva

Na hornej lište:

 • Home – návrat na hlavnú stránku
 • Desktop – pracovná plocha s prehľadom
 • Bookshelfs– polička s knihami, ktoré má organizácia dostupné s plnými textami
 • Recent Searches– prehľad vyhľadávaní
 • Recent Pages– prehľad zobrazených stránok
 • Notes - poznámky
 • Logout – po ukončení práce sa odhlásite kliknutím na Logout

Vyhľadávanie
Search (Quick)

 • Rýchle vyhľadávanie (buď v All books alebo v My books) pomocou booleovských operátorov (AND, OR) a ďalších operátorov uvedených v Advanced Search.
 • Možnosť zúžiť rešerš - označením okienka Code Fragments only.

Advanced Search

 • Využitie vyhľadávacích polí - kľúčové slová, autor, názov knihy, rok vydania, vydavateľstvo, ISBN, odbor.

Pri vyhľadávaní je možné využiť:

 • Spojenie Kĺúčových slov pomocou booleovských operátorov (AND, OR) v plnom texte (The full text) alebo v časti programovacieho jazyka (Code fragments only), v iných častiach (Section title words only, Tips and how-tos only).
 • NEAR – proximitný operátor – vyhľadá slová , ktoré sa nachádzajú vedľa seba v jednej vete alebo v jednom poli.
 • Úvodzovky “” – použijeme pre vyhľadanie presného slovného spojenia (napr. “design web”).
 • Hviezdičku * - pravostranné rozšírenie slova – súbežné vyhľadanie rôznych tvarov slov (napr. prox* - systém vyhľadá proxy, proxies apod.).
 • Kombináciu operátorov - je možné tiež použiť dva rôzne operátory (napr.computer and “design web” a pod.).

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

 • Výsledkom vyhľadávania je zoznam kníh s nasledovnými údajmi - obrázok obalu knihy, názov knihy ( s prepojením na stručný popis knihy), relevancia, sekcie (s prepojením na text kapitoly), vydavateľ, dátum vydania knihy.
 • View by Book – zobrazenie relevantných kníh.
 • View by section – zobrazenie relevantných kapitol.
 • Záznamy je možné si usporiadať (kliknutím na modré trojuholníky na hornej lište) podľa relevancie, abecedy, dátumu vydania, sekcií v knihe.
 • Knihy je možné zobraziť i bez obrázku obalu (kliknúť na Hide Bookcovers).
 • Pri plnotextovýh tituloch je zobrazený len názov knihy (Book title), obsah (Table ofContents), poznámky (Notes) a relevantnosť (Slots).

Zobrazenie konkrétnej knihy alebo sekcie
Systém ponúkne:

 • Kliknutím na názov knihy (obal knihy) sa zobrazí stručný popis knihy i s bibliografickými údajmi.
 • Kľúčové slová sú v kapitole zvýraznené.
 • Niektoré knihy majú uvedený - Index (zoznam odborných termínov, použitých v zobrazenej knihe, Examples alebo Errata (opravy chýb v knihe).
 • Current Book (na ľavej strane) – možnosť vyhľadávať v zobrazenej knihe.
 • Na ľavej strane sa nachádza prehľad kapitol knihy, zobrazená kapitola je zvýraznená
 • Text knihy je možné - tlačiť (Print), poslať na e-mail (E-mail) , pridávať poznámky (Add Note), označiť kapitoly záložkou (Add Bookmark).

Po ukončení práce sa odhláste kliknutím na Logout !

 

Bližšie informácie: Mgr. Katarína Kyseľová, 4.poschodie, č.dverí 422, katarina.kyselova@cvtisr.sk 

Posledný update stránky: 2012-06-27 16:19