IGI GLOBAL

CVTI SR ponúka svojim registrovaným používateľom prístup do kolekcie 57 najnovších plnotextových odborných e-monografií spoločnosti IGI GLOBAL z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva a knižničnej vedy.  Túto kolekciu na Slovensku ponúka v súčasnosti iba CVTI SR.

K plným  textom odborných kníh a časopisov sa registrovaní používatelia CVTI SR dostanú v študovniach CVTI SR alebo na diaľku po prihlásení sa cez vzdialený prístup do EIZ.
 

Prečítajte si všetky podstatné informácie o podmienkach registrácie na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR.

 

Otázky a pripomienky adresujte na eiz@cvtisr.sk
 

IGI Global

Posledný update stránky: 2012-07-13 14:23