EZB - príručka na vyhľadávanie

 Elektronische Zeitschriftenbibliothek

 
Elektronická knižnica časopisov
 - Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ďalej EZB) bola vytvorená v Univerzitnej knižnici Regensburg (Spolková republika Nemecko). Ponúka jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete alebo ktoré sú prístupné online v rámci Centra VTI SR na základe rôznych typov predplatného.
K dispozícii je nemecká a anglická verzia.
EZB obsahuje odkazy na viac ako 26 000 titulov.

NÁVOD NA VYHĽADÁVANIE

Hlavná stránka EZB:
anglická verzia vlajka VB  nemecká verzia nemecká vlajka

Journals

 • By subject– prehľad periodík podľa tematických oblastí.
 • By title– prehľad periodík podľa abecedného triedenia
 • Search– vyhľadávanie podľa viacerých hľadísk
 • Quick search– rýchle vyhľadávanie podľa názvu časopisu.
 • Preferencesmožnosť nastavenia na inú zúčastnenú knižnicu a zistiť si, ktoré tituly má daná knižnica prístupné
 • The Journal is missing– možnosť pridávania ďalších titulov časopisov. (Ak poznáte odborný, vedecký časopis prístupný na Internete a ktorý by sa mohol stať súčasťou EZB – môžete poslať odkaz cez - The journal is misiing)
 • Help– podrobný návod na vyhľadávanie v angličtine alebo nemčine

Vyhľadávanie
Search

 • Využitie vyhľadávacích polí – slová z titulu, začiatočné slová z titulu, kľúčové slová, vydavateľ, ISSN, dátum zaradenia časopisu do EZB.
 • Spojenie kľúčových slov pomocou logických operátorov (AND, OR, NOT).
 • Použitie úvodzoviek “” – pre vyhľadanie presného slovného spojenia – (napr. “Journal of sea research” – výsledkom je - Journal of sea research, Netherlands journal of sea research).
 • Použitie zátvoriek (  ) – pre zadanie skupiny slov – (napr. “Journal of physics” and (nuclear or atomic) – výsledkom je:
  a) Journal of Physics B: Atomic , Molecular and Optical Physics,
  b) Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics).
 • Input date - vyhľadávanie podľa dátumu zaradenia časopisu do EZB, zadáva sa deň, mesiac a rok – (napr. 20.04.04).

Prístup k časopisom

 free Zelený semafor - voľne prístupné plno-textové časopisy.
 subscribe Žltý semafor - predplatené tituly časopisov v rámci Centra VTI SR
 restricted Červený semafor - tituly časopisov neprístupné cez CVTI SR (systém umožňuje vstup na webovú stránku časopisu, často sú prístupné obsahy jednotlivých čísel alebo abstrakty článkov)
 obmedzenie Žltý a červený semafor – tituly sú prístupné s obmedzením, napr. na určité roky
 neu Novinka
 info Modrá ikonka - umožňuje vstup do záznamu časopisu, kde sú uvedené podrobné informácie – vydavateľské údaje, číslo ISSN, časové vymedzenie plno-textových ročníkov, formát textu apod.

Bližšie informácie: Mgr. Katarína Kyseľová, 4. poschodie, č. dverí 442, katarina.kyselova(at)cvtisr.sk 

Posledný update stránky: 2021-07-22 09:25