Publikácie

Zoznam publikácií (vydaných od roku 2014)

 • Ľudské práva vo výchove v škole a rodine (2014) [ISBN 978-80-89354-44-3]
 • Ľudské práva vo výchove v škole a rodine, názory rodičov rodičov žiakov základných a stredných škôl (2014) [ISBN 978-80-89354-40-5]
 • Výchova a vzdelávanie k ľudským právam - názory učiteľov základných a stredných škôl (2016) [ISBN 978-80-89354-62-7]
 • Výchova a vzdelávanie k ľudským právam (2016) [ISBN 978-80-89354-xx-x]
 • Vybrané výsledky z prieskumov zameraných na riadenie a výučbu v oblasti ľudských práv v základných školách (2014) [ISBN 978-80-89354-41-2]
 • Vybrané výsledky z prieskumov zameraných na riadenie a výučbu v oblasti ľudských práv v stredných školách (2014) [ISBN 978-80-89354-42-9]
 • Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie (2014) [ISBN 978-80-89354-38-2]
 • Pohľad riaditeľov základných a stredných škôl na záškoláctvo a predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky (2014) [ISBN 978-80-89354-23-8]
 • Šikanovanie v základných a stredných školách (2015) [ISBN 978-80-89354-43-6] PDF [1,94 MB]

 • Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu triednych učiteľov a koordinátorov preevncie (2016) [ISBN 978-80-89354-66-5]

 • Výchova a vzdelávanie k ľudským právam (názory žiakov základných a stredných škôl) (2016) [ISBN 978-80-89354-65-8]

 • Výchova a vzdelávanie k ľudským právam (názory učiteľov základných a stredných škôl) (2016) [ISBN 978-80-89354-62-7]

 • Výskyt extrémizmu v školskom prostredí z pohľadu pedagógov základných a stredných škôl (2016) [ISBN 978-80-89354-76-4]

 • Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, xenofóbie, rasizmu, diskriminácie a na subkultúry mládeže (2021) [ISBN 978-80-89965-97-7PDF [2,28 MB]

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:27