Európska cena prevencie 2014

EURÓPSKA CENA PREVENCIE 2014


Európska cena prevencie drogových závislostí sa po prvý krát udeľovala v roku 2004 a odvtedy sa pravidelne objavuje hodnotenie troch mládežníckých preventívnych programov každé dva roky. Termín mládežnícky neznamená len orientáciu na cieľovú skupinu detí a mládeže, ale predovšetkým skutočnosť, že na vývoji preventívneho projektu, jeho zavedení, realizácie, projektovom menežmente a hodnotení sa podieľajú mladí ľudia. Navyše predložené projekty do súťaže hodnotí – v spolupráci so skúsenými odborníkmi Pompidou Group - sedemčlenná porota mladých ľudí.
Európska cena prevencie 2014 bola oficiálne vyhlásená 26.novembra v Aténach počas 73. zasadnutia Stálych korešpondentov PG. K účasti na súťaži boli pozvané všetky členské štáty PG a aj ďalšie pozorovateľské štáty a členské štáty siete tzv. Mednet (krajiny okolo Stredozemného mora).
Možnosť prihlásiť svoje projekty do súťaže je do 30.marca 2014 a ceny víťazným trom projektom sa budú udeľovať v novembri 2014 v rámci 16. Ministerskej konferencie PG Rady Európy.

Aktuálny alebo nedávno ukončený projekt prevencie (2013) na ktorom participujú mladí ľudia do 25 rokov (!!!) ako organizátori a realizátori treba prihlásiť do súťaže na osobitnej prihláške ( v angličtine, resp. francúžštine) prostredníctvom mailu na adresu: PompidouPreventionPrize(at)cou.int
Pripomíname, že finančná čiastka vo výške 5.000,- € nie je grantom pre uskutočnenie projektu, ale odmenou pre víťazný realizovaný alebo aktuálne prebiehajúci projekt.
Viac informácií o koncepcii, pravidlách a procedúrach, ako aj prihlášku do súťaže nájdete na týchto linkách:

Zdroj článku

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:14