Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

logo MŠŠL

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

Jedinečné múzeum v centre Levoče

Levočské múzeum sa špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov. Výročie pripomína aj logo.


O múzeu, kontaktné údaje:

Múzeum vzniklo 16. novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku.

Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SSR. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:

  • zbierkotvornej,
  • dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
  • kultúrno-prezentačnej,
  • výchovno-vzdelávacej a poradenskej.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka širokej verejnosti prehliadku stálej expozície, ktorá v období od júla 2014 do apríla 2017 prešla komplexnou reinštaláciou a modernizáciou. Múzeum, podľa architektonického návrhu Ing. arch. Mgr. art. Stanislavy Slaninovej Holló, vytvorilo atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť spoznávať históriu najstarších špeciálnych škôl na Slovensku, vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov.  

Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov, na štyroch podlažiach:

foto interiéru múzea - expozície

História

Vstupná časť expozície je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Tieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier (r. 1936) a Spišského hradu (r. 1937).

Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80-tych rokov 20. storočia.

V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík, v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.

foto interiéru múzea - expozícieKnižnica a študovňa

Špeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.

Práve z tohto dôvodu, má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, časopisy, noviny, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tisíc knižných titulov.

Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevník všimne a môže vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

foto interiéru múzea - expozícieUčebné pomôcky

Túto miestnosť tvoria štyri samostatné ostrovy, nadrozmerný 3D model ľudského ucha a oka, interaktívna tabuľa a vysoko v priestore umiestnené, sťahovateľné, trojrozmerné kocky.

Na jednotlivých ostrovoch sú umiestnené vzácne historické, ale i súčasné učebné pomôcky pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a autizmom. Pomocou repliky tabuľky na nácvik Braillovho písma sa návštevník môže naučiť písmená Braillovej abecedy a v drevených dvierkach označených piktogramom ruky (otvor) nájde niekoľko predmetov obohacujúcich prehliadku výstavy. Výraznými prvkami tejto časti expozície sú nepochybne 3D modely ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré slúžia na lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov.

Trojrozmerné, sťahovateľné kocky evokujú svet telesne znevýhodnených a bariéry, s ktorými sa denne stretávajú. Miestnosť tiež ponúka vzdelávacie programy pre žiakov so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom interaktívnej tabule, nadrozmernú hru Človeče nehnevaj sa! pre najmenších, v ktorej figúrkami sa stanú samotní návštevníci a veľa ďalšieho.

foto interiéru múzea - expozícieĽudské zmysly

Dominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.

Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor - domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.

Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.

Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke (r. 1886) pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

 

budova múzea

Kontaktné údaje:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Námestie Majstra Pavla 28

054 01  Levoča

Tel./mobil +421 53 451 2863, +421 918 625 285

e-mail: mssl@cvtisr.sk, mss.levoca@gmail.com

www.msslevoca.sk

       facebook

 

Pracovníci:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea 

Mgr. Elena Gurová, lektorka/múzejná pedagogička, kurátorka

Mgr. Lucia Štrbková, lektorka /dokumentátorka

Otváracie hodiny:

JÚN - SEPTEMBER

Pondelok – piatok:  9:00 – 17:00 hod.

Vstupy na prehliadku: o 9:00, 10:30, 12:00,  13:30, 15:00, 16:00 hodine.

Posledný vstup na prehliadku: o 16:00 hod.

Víkendy a sviatky: od 10:00 – 18:00 hod.

Vstupy na prehliadku: o 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:00 hodine.

Posledný vstup na prehliadku: o 17:00 hod.

OKTÓBER - MÁJ

Pondelok – piatok:  9:00 – 16:30 hod.

Vstupy na prehliadku: o 9:00, 10:30, 12:00,  13:30, 15:00 hodine.

Posledný vstup na prehliadku: o 15:00 hod.

Víkendy a sviatky je múzeum zatvorené.


Prehliadka interaktívnej stálej expozície trvá 45 minút, v závislosti od návštevníkmi zvolenej možnosti a prebieha vždy s lektorským výkladom, bez rozdielu veku návštevníkov.

Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 15 osôb vrátane detí, či už ide o individuálnych návštevníkov alebo organizovanú skupinu. V prípade školských skupín – jedna školská trieda.

Deti a mládež do 15 rokov môžu prehliadku stálej expozície absolvovať iba v sprievode dospelej osoby.

Záujem o prehliadku je veľký, aby ste neboli sklamaní, rezervujte si svoj vstup vopred z pohodlia domova.

 

Vstupné na prehliadku stálej expozície, edukatívno-zážitkových programov a workshopov:

Dospelý

6,00

Žiak, študent – individuálny návštevník

4,00

Žiak, študent – organizovaná školská skupina

2,00

Senior

2,00

Sprievodca ŤZP/S

1,00

Dieťa do 3 rokov

0,00

Dieťa od 4 do 6 rokov – individuálny návštevník

1,00

Dieťa od 4 do 6 rokov – organizovaná školská skupina

0,50

Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S

0,00

Pedagóg so školskou skupinou

0,00

VIP

0,00

Denný edukatívny projekt/workshop, 5-dňový

130,00

Držiteľ Spiš Region Card

50% zľava

Držiteľ zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska

50% zľava

Premietanie krátkych dokumentárny filmov

0,00

Použitie fotoaparátu alebo kamery

0,00

Prezenčné knižničné, výpožičné a bádateľské služby – samostatný cenník

Vstupné na prehliadku krátkodobých výstav, besied a pod.:

Dospelý

3,00

Žiak, študent – individuálny návštevník

2,00

Žiak, študent – organizovaná školská skupina

2,00

Senior

1,00

Sprievodca ŤZP/S

0,50

Dieťa do 3 rokov

0,00

Dieťa od 4 do 6 rokov – individuálny návštevník a organizovaná školská skupina

0,50

Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S

0,00

Pedagóg so školskou skupinou

0,00

VIP

0,00

Držiteľ Spiš Region Card

50% zľava

Držiteľ zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska

50% zľava

Počas celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií – u nás platí 50% zľava zo vstupného.

Vstupenky je možné uhradiť platobnou kartou, chytrými hodinkami, mobilom alebo v hotovosti, priamo v pokladni múzea.

 

 
 

Posledný update stránky: 2024-01-12 13:15