Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

logo MŠŠL

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

Jedinečné múzeum v centre Levoče

Levočské múzeum sa špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov. Výročie pripomína aj logo.


O múzeu, kontaktné údaje:

Múzeum vzniklo 16. novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku.

Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SSR. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:

  • zbierkotvornej,
  • dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
  • kultúrno-prezentačnej,
  • výchovno-vzdelávacej a poradenskej.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka širokej verejnosti prehliadku stálej expozície, ktorá v období od júla 2014 do apríla 2017 prešla komplexnou reinštaláciou a modernizáciou. Múzeum, podľa architektonického návrhu Ing. arch. Mgr. art. Stanislavy Slaninovej Holló, vytvorilo atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť spoznávať históriu najstarších špeciálnych škôl na Slovensku, vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov.  

Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov, na štyroch podlažiach:

foto interiéru múzea - expozície

História

Vstupná časť expozície je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Tieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier (r. 1936) a Spišského hradu (r. 1937).

Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80-tych rokov 20. storočia.

V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík, v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.

foto interiéru múzea - expozícieKnižnica a študovňa

Špeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.

Práve z tohto dôvodu, má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, časopisy, noviny, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tisíc knižných titulov.

Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevník všimne a môže vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

foto interiéru múzea - expozícieUčebné pomôcky

Túto miestnosť tvoria štyri samostatné ostrovy, nadrozmerný 3D model ľudského ucha a oka, interaktívna tabuľa a vysoko v priestore umiestnené, sťahovateľné, trojrozmerné kocky.

Na jednotlivých ostrovoch sú umiestnené vzácne historické, ale i súčasné učebné pomôcky pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a autizmom. Pomocou repliky tabuľky na nácvik Braillovho písma sa návštevník môže naučiť písmená Braillovej abecedy a v drevených dvierkach označených piktogramom ruky (otvor) nájde niekoľko predmetov obohacujúcich prehliadku výstavy. Výraznými prvkami tejto časti expozície sú nepochybne 3D modely ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré slúžia na lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov.

Trojrozmerné, sťahovateľné kocky evokujú svet telesne znevýhodnených a bariéry, s ktorými sa denne stretávajú. Miestnosť tiež ponúka vzdelávacie programy pre žiakov so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom interaktívnej tabule, nadrozmernú hru Človeče nehnevaj sa! pre najmenších, v ktorej figúrkami sa stanú samotní návštevníci a veľa ďalšieho.

foto interiéru múzea - expozícieĽudské zmysly

Dominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.

Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor - domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.

Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.

Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke (r. 1886) pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

 

budova múzea

Kontaktné údaje:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Námestie Majstra Pavla 28

054 01  Levoča

Tel./mobil +421 53 451 2863, +421 918 625 285

e-mail: mssl@cvtisr.sk, mss.levoca@gmail.com

www.msslevoca.sk

      

 

Pracovníci:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea 

Mgr. Elena Gurová, lektorka, kurátorka

Mgr. Lucia Štrbková, lektorka /múzejná pedagogička, dokumentátorka

Otváracie hodiny:

JÚN - SEPTEMBER

pondelok - piatok od 9.00 - 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.

víkendy a sviatky od 10.00 - 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.

OKTÓBER - MÁJ

pondelok - piatok od 9.00 - 16.30 hod., posledný vstup o 15.00 hod.

víkendy a sviatky je múzeum zatvorené

Prehliadka interaktívnej stálej expozície trvá 45-60 minút v závislosti od návštevníkmi zvolenej možnosti a prebieha vždy s lektorským výkladom, bez rozdielu veku návštevníkov.

Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 25 osôb.

Deti a mládež do 15 rokov môžu absolvovať prehliadku stálej expozície iba v sprievode dospelej osoby, buď rodičov alebo pedagógov

 

Vstupné

dospelí – 4,00 EUR

jednotlivci - deti do 6 rokov – 0,50 EUR,

žiaci a študenti – 2,00 EUR.

Vstupné v prípade organizovaných predškolských (0,00 EUR) a školských (1,00 EUR) skupín.

seniori – 1,00 €

sprievodcovia  ZŤP/S – 1,00 €

​pedagógovia, VIP – zdarma

besedy, premietanie dokumentárnych filmov – zdarma

Bezplatné vstupné (ZŤP, ZŤP/S) a zľavy na vstupnom si môžu uplatniť hendikepovaní návštevníci a držitelia preukazov Spiš card a tiež Zväzu múzeí Slovenska.

 

 
 

Posledný update stránky: 2022-04-06 12:28