Právne normy pre priznanie motivačného štipendia

  • Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Smernica č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií žiakom stredných odborných škôlPosledný update stránky: 2015-08-18 11:45