Kontakt

  

Mgr. Agáta Ulianková 02/69 295 230 agata.uliankova@cvtisr.sk vedúca Strediska stredoškolských štipendií
Margita Bernátová 02/69295233 margita.bernatova@cvtisr.sk zodpovedná pracovníčka - tlačivá, poradenstvo
Mgr. Adriana Prikrylová 02/69295235

adriana.prikrylova@cvtisr.sk

zodpovedná pracovníčka - platby

 

Adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Staré grunty 52
842 44 Bratislava

Posledný update stránky: 2021-10-05 09:46