Povinne zverejňované zmluvy v zmysle zákona 546/2010 uzavreté po 1. 1. 2011


Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
1/CVTISR/2011 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 14/2011 PRE SENT, spol. s r. o.

1 800 20. 1. 2011 20. 12. 2011  
2/CVTISR/2011 Zmluva o pripojení Telefonica O2 Slovakia, s. r. o.

0 25. 2. 2011 neuvedený  
3/CVTISR/2011 Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Infokey, s. r. o.

4 440 25. 2. 2011 25. 2. 2012  uvedená suma sa platí mesačne
4/CVTISR/2011 Zmluva o prenájme výstavy "Kaleidoskop - Vedecká hračka" OZ Vedecká hračka

250 17. 2. 2011 31. 3. 2011  
5/CVTISR/2011 Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a servisu Infokey, s. r. o.

1500 25. 2. 2011 25. 2. 2012  uvedená suma sa platí mesačne
6/PK/2011 Zmluva o zhotovení diela InterWay, s. r. o.

  251 460 11. 3. 2011 4. 7. 2012   
7/CVTISR/2011 Zmluva o dielo a licenčná zmluva SVOP, s. r. o.

18 000 11. 3. 2011 15. 4. 2011  
8/NCP/20101 Zmluva o vzájomnej spolupráci Prešovská univerzita v Prešove

4160   24. 3. 2011  31. 12. 2011   cena je čiastka CVTI SR za 8 akcií
9/NCP/2011 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovensko

72    26. 3. 2011  31. 8. 2011  
10/NCP/2011 Zmluva o vzájomnej spolupráci Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

500 22. 3. 2011 31. 12. 2011  
11/NCP/2011 Zmluva o poskytovaní služieb Ashton and partners, s. r. o.

7920 2. 4. 2011  31. 3. 2012  
12/CVTISR/2011 Zmluva o poskytovaní služieb GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

max. 9000 9. 4. 2011  31. 12. 2011  
D12/CVTISR/2011 Dodatok zmluvy 12/CVTISR/2011 GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

  2. 12. 2011 31. 12. 2011  
13/CVTISR/2011 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu CVTI SR TU v Košiciach

0   13. 5. 2011  31. 12. 2014  
14/CVTISR/2011 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu CVTI SR UK SAV

0   13. 5. 2011  31. 12. 2014  
15/CVTISR/2011 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu CVTI SR UK v Bratislave

0   13. 5. 2011  31. 12. 2014  
16/PK/2011 Kúpna zmluva LIBRA RBK, s. r. o

204     3. 5. 2011  26. 4. 2012  
17/PK/2011 Kúpna zmluva LIBRA RBK, s. r. o

204 5. 5. 2011 26. 4. 2012  
18/CVTISR/2011 Zmluva o udelení sublicencie na televízne vysielanie programu CVTI SR a SAV

0 20. 4. 2011 31. 12. 2012  
19/NCP/2011 Zmluva o výpožičke výstavy Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

250 13. 5. 2011 15. 9. 2011   
20/CVTISR/2011 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s.

0 27. 5. 2011 neuvedený  
21/CVTISR/2011 na informačný systém CREPČ/CREUČ SVOP, s. r. o.

12 000 28. 5. 2011 28. 5. 2012  
22/CVTISR/2011 na informačný systém Antiplagiátorský systém SVOP, s. r. o.

16 000 28. 5. 2011 28. 5. 2012  
23/CVTISR/2011 na informačný systém Centrálny register záverečných prác SVOP, s. r. o.

8 000 28. 5. 2011 28. 5. 2012  
24/PK/2011 súčasného stavu v oblasti transferu technológií v SR a definovanie koncepčných východísk v oblasti transferu... BIC Bratislava, s. r. o.  SOVVA, o. z.

71 760 1. 6. 2011 neuvedený  
25/PK/2011 Kúpna zmluva Progress Promotion Bratislava, s. r. o.

3 761 30. 5. 2011 30. 5. 2012   
26/PK/2011 Kúpna zmluva Progress Promotion Bratislava, s. r. o.

5 212  31. 5. 2011 31. 5. 2012  
27/CVTISR/2011 Zmluva na vykonávanie upratovacích služieb MAPEKA, s. r. o.

37 499 6. 6. 2011 6. 12. 2012  
28/PK/2011 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Ing. K. Müllerová, Mgr. M. Miklošová

max. 2 099 3. 6. 2011 13. 9. 2011  
29/CVTISR/2011 odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

0 16. 6. 2011 neuvedený  
30/CVTISR/2011 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 4-1/2009 Žilinská univerzita v Žiline

21 109 30. 6. 2011 neuvedený
31/CVTISR/2011 a odbornej skúšky č. 7/2011 STOPKRIMI, spol. s r. o.

225 1. 7. 2011 neuvedený  
32/CVTISR/2011 poistná zmluva UNION, poisťovňa

    neuvedený  
33/CVTISR/2011 objektu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

78 1. 7. 2011 neuvedený  
34/PK/2011 Poskytovanie právnych služieb Advokátní kancelář Hartmann, Jelínej, Fráňa a partneři, s. r. o.

2 900 8. 7. 2011 6. 7. 2012
35/PK/2011 Zmluva o zhotovení diela SVOP, spol. s r.

12 000 8. 7. 2011 neuvedený  
36/CVTISR/2011 Zmluva o poskytnutí služieb RIMI-SK, Spol. s r. o.

192 + 19 12. 7. 2011 neuvedený poplatky sú mesačné
37/CVTISR/2011 FORT programu Stredná Európa (Partnerská dohoda) TechnoCenter at University of Maribor, d.o.o.

0 26. 7. 2011 31. 12. 2022  
38/NCP/2011 Zmluva o spolupráci Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže v Košiciach

3 024 19. 7. 2011 neuvedený  
39/NCP/2011 Dohoda o vzájomnej spolupráci AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

10 000 19. 7. 2011 31. 8. 2011  
40/NCP/2011 Zmluva o spolupráci Mladí vedci Slovenska, o. z.

22 000 12. 8. 2011 31. 12. 2011  
41/NCP/2011 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Monarch, a. s.

35 400 27. 8. 2011 31. 12. 2011  
42/NCP/2011 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Monarch, a. s.

35 400 27. 8. 2011 31. 12. 2011  
43/NCP/2011 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Monarch, a. s.

35 400 27. 8. 2011 31. 12. 2011  
44/PK/2011 Dodávka obsahových služieb InCites a DERWENT Innovation Index Thomson Reuters

241 808 27. 8. 2011 31. 12. 2014  
45/NCP/2011 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ivo Brachtl

35 400 9. 9. 2011 31. 12. 2011  
46/PK/2011 Kúpna zmluva LIBRA RBK, s. r. o.

6 413,91 6. 9. 2011 4. 9. 2012  
47/CVTISR/2011 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Nemocnica sv. Michala, a. s.

7 300 24. 9. 2011 23. 9. 2012  
48/PK/2011 Poistenie majetku Dátového centra Chartis Europe

10 100 27. 9. 2011 neuvedený  
49/OTT/2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov DB Biotech, s. r. o.

250 1. 10. 2011 11. 10. 2011  
50/OIT/2011 Kúpno-predajná zmluva FaxCopy, a. s.

11 735 29. 9. 2011 neuvedený  
51/PK/2011 Dodatok č. 1 k zmluve o zhotovení diela č. 6/PK/2011 Interway, s. r. o.

0 7. 10. 2011 4. 10.2012  
52/CVTISR/2011 Zmluva o postúpení práv a povinností - LPP-0395-09 Univerzita komenského v Bratislave, Fa mat., fyz. a inf.

0 8. 10. 2011 neuvedený  
53/CVTISR/2011 Zmluva o poskytovaní technickej podpory a servisu na knižničný systém DaWinci SVOP, s. r. o.

6 250  11. 10. 2011   11. 10. 2012  
54/PK/2011 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva Mgr. H. Sükeová, Mgr. I. Petkov 

6 200 11. 10. 2011 31. 10. 2011  
55/CVTISR/2011 Zmluva o spolupráci Elektrotechnický ústav SAV

4 000 26. 10. 2011 neuvedený  
56/CVTISR/2011 Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a. s.

0 5. 11. 2011 neuvedený  
57/PK/2011 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu Albertina icome Bratislava, s. r. o.

0 5. 11. 2011 neuvedený  
58/CVTISR/2011 Zmluva o spolupráci Ústav anorganickej chémie SAV

5 500 9. 11. 2011 neuvedený  
59/NCP/2011 Zmluva o spolupráci AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

632 9. 11. 2011 15. 12. 2011  
60/NCP/2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru Prírodovedecká fakulta UK

1010 9. 11. 2011 30. 11. 2011  
61/CVTISR/2011 Zmluva o spolupráci Fyzikálny ústav SAV

5500 10. 11. 2011 neuvedený   
62/CVTISR/2011 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Ivo Brachtl

11 880 22. 11. 2011 19. 12. 2011  
63/CVTISR/2011 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Archipolis, s. r. o.

7 310 26. 11. 2011 19. 12. 2011  
64/CVTISR/2011 Zmluva o poskytnutí služieb Advert Media, s. r. o.

6 000 29. 11. 2011 30. 6. 2012  
65/CVTISR/2011 Zmluva o poskytnutí služieb MEDIATEL, s. r. o.

530  3. 12. 2011 11. 4. 2013  
66/CVTISR/2011 Zmluva o dielo na zabezpečenie zimnej údržby MAPEKA, s. r. o.

2 939 2. 12. 2011 31. 3. 2012  
67/PK/2011 Dodatok k zmluve o zabezpečení prístupových práv k databázam č. 20089059-077 Albertina icome Bratislava, s. r. o.

0 5. 12. 2011 31. 12. 2013  
68/PK/2011 Dodatok k zmluve o zabezpečení prístupových práv k databázam č. 20089078-094 Albertina icome Bratislava, s. r. o.

0 5. 12. 2011 31. 12. 2013  
69/PK/2011 Zmluva o používaní sw ADICyt ADINIS, s. r. o.

84 720 7. 12. 2011 neuvedený    
70/NCP/2011 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0395-09 APVV

       
72/PK/2011 Zmluva o používaní sw ADProt ADINIS, s. r. o.

79 740 13. 12. 2011 neuvedený  
73/PK/2011 Zmluva o používaní sw Logit ADINIS, s. r. o.

74 700 13. 12. 2011 neuvedený  
74/PK/2011 Zmluva o používaní sw ExProf ADINIS, s. r. o.

69 780 13. 12. 2011 neuvedený  
75/PK/2011 Zmluva o používaní sw InDelFinder ADINIS, s. r. o.

74 700 13. 12. 2011 neuvedený  
76/CVTISR/2011 Zmluva o nájme technického vybavenia Univerzitná knižnica v Bratislave

8 250 13. 12. 2011 neuvedený  
77/CVTISR/2011 Zmluva o spolupráci Elektrotechnický ústav SAV

4 000 14. 12. 2011 neuvedený  
78/CVTISR/2011 Servisná a aktualizačná zmluva DWC Slovakia, a. s.

0 3. 1. 2012 3. 1. 2013  
79/OIT/2011 Kúpna zmluva MediaTech Central Europe, a. s.

11 977 15. 12. 2011 31. 12. 2011  
80/CVTISR/2011 Kúpna zmluva o dodávkach tovaru a poskytovaní servisných služieb Autopolis, s. r. o.

11 990 17. 12. 2011 neuvedený  
81/CVTISR/2011 Poistná zmluva o havarijnom poistení Auto Žolík Generali Slovensko

255 7. 12. 2011 neuvedený  
82/CVTISR/2011 Poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) Generali Slovensko

130 17. 12. 2011 neuvedený  
83/NCP/2011 Zmluva o reklamnej spolupráci Orange Slovensko, a. s.

3 000 20. 12. 2011 31. 12. 2011  
84/PK/2011 Dodatok The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated "IEEE"

0 22. 12. 2011 31. 5. 2014  
85/PK/2011 Dodávka softvéru SRS Lambda Life, a. s.

14 988 25. 12. 2011 neuvedený  
86/PK/2011 Dodávka softvéru Bionumerics Lambda Life, a. s.

239 400 24. 12. 2011 neuvedený