Kurz Knihovníckeho odborného minima

AKTUÁLNE


Kurz Knihovnícke odborné minimum získal od Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR novú akreditáciu na obdobie najbližších piatich rokov.

Prvý termín realizácie kurzu KOM je naplánovaný od 13.6 do 24.6. 2022 a prihlásených záujemcov budeme kontaktovať podľa poradia ich registrácie.

V roku 2022 plánujeme zrealizovať tri kurzy KOM, pričom druhý a tretí kurz by mali byť spustené od septembra 2022. Bližšie informácie k týmto kurzom zverejníme neskôr. Tieto kurzy sú určené len pre registrovaných čakajúcich záujemcov z predchádzajúcich rokov.

Registrácia nových záujemcov zostáva naďalej pozastavená, s predpokladom jej opätovného spustenia koncom roka 2022. Táto situácia, ktorá nastala najmä kvôli dlhodobo nepriaznivej pandemickej situácii a nariadeným opatreniam, nás mrzí , ale veríme, že sa nám postupne podarí zrealizovať kurzy v takom počte, aby sme vyhoveli všetkým záujemcom.

Ďakujeme za porozumenie a rovnako za záujem o náš kurz knihovníckeho odborného minima.

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na adrese: doskol(@)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2022-05-31 08:42