85vyrocie.cvtisr.sk

Kurz Knihovníckeho odborného minima

INFORMUJEME

Registrácia na kurz KOM v termíne od 13.3. do 24.3. 2023 je ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prejavený záujem a informujeme, že ďalší kurz budeme organizovať v septembri. Presný termín spolu s registračným formulárom zverejníme neskôr.

Ďakujeme a v prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na adrese: doskol(@)cvtisr.skPosledný update stránky: 2023-01-24 10:10
×