Kurz Knihovníckeho odborného minima

O Z N A M

Z dôvodu skončenia platnosti pridelenej akreditácie pre kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM), a evidencie vysokého počtu záujemcov, je registrácia predbežného záujmu o kurz pozastavená.

Prihlásených záujemcov na vzdelávanie, ako i záujemcov, ktorí v minulosti vyplnili online formulár a deklarovali svoj predbežný záujem, evidujeme a budeme ich kontaktovať pred realizáciou kurzu KOM.

Termín najbližšieho kurzu KOM bude možné stanoviť až po udelení novej akreditácie, ktorá sa pripravuje. Predpokladaný termín realizácie: september 2021.

 

V prípade doplňujúcich informácií ku kurzu KOM nám napíšte na kontaktnú e-mailovú adresu: doskol(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-07-22 11:13