publikácie

z oblasti technickej normalizácie a skúšobníctva

- sú k dispozícii v študovni firemných, normalizačných a patentových dokumentov na prezenčné štúdium; vyhľadať ich možno v online katalógu CVTI SR.

 • A595240
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 1. diel - trieda 01 - 32
   
   
 • A595241
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 2. diel - trieda 33 - 38

   
 • A595242
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 3. diel - trieda 39 - 50

   
 • A595243
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 4. diel - trieda 51 - 86

   
 • A595244
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 5. diel - trieda 87

   
 • A595245
  Zoznam slovenských technických noriem 2008. 6. diel - trieda 88 - 99
   
   
 • A595246
  Register k Zoznamu slovenských technických noriem 2008. 7. diel

   
 • A539860
  Kmeť,S.: Akosť v praxi.

   
 • A573434
  Environmentálne manažérstvo a ISO 14000.

   
 • A573433
  Varga, M. - Janigová, O. - Laurovičová, M.: Posudzovanie zhody a certifikácia pre podnikateľa.
   
   
 • A571365
  Kvalita v podmínkách Europské unie.

   
 • Medzinárodná klasifikácia noriem ICS vo vzťahu k slovenským technickým normám.
   
 • Certifikácia výrobkov a skúšobníctvo. Príručka pre podnikateľov 2.
Posledný update stránky: 2012-06-12 11:15