Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

logo Múzea školstva a pedagogikyMúzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

Úsilia o založenie pedagogického múzea spadajú už do druhej polovice 19. storočia, ale až v roku 1970 sa tieto myšlienky zásluhou skupiny historikov pedagogiky uskutočnili. Vyplnila sa tak medzera v dokumentácii aj tejto významnej súčasti spoločenského života.

Odborné múzejné činnosti:

ukážka knihyZbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Jej cieľom je získavanie hmotných školských predmetov za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa aktívnym vyhľadávaním vytipovaných predmetov alebo pasívne, kedy sa predmety do múzea dostávajú od ľudí či inštitúcii na základe ich vlastnej aktivity. V súčasnosti zbierkový fond múzea tvorí viac ako 40 000 zbierkových predmetov, ktoré každým rokom pribúdajú. Vďaka úspešnému terénnemu výskumu kurátorov sa múzeum počtom zbierok radí medzi stredne veľké múzejné inštitúcie.

foto_školská lavicaDokumentácia zbierok je odborná činnosť, ktorej výsledkom je prvotná a druhotná evidencia získaných predmetov. Tie slúžia na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich historickej hodnoty. Zbierkové predmety sa rozdeľujú do tzv. fondov. Dokumentácia zbierok Múzea školstva a pedagogiky je verejne prístupná v Centrálnej evidencii zbierok CEMUZ (www.cemuz.sk)

Odborná ochrana zbierok spočíva predovšetkým v odbornom ošetrení, konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov. Takto ochránené predmety sú na základe materiálov uskladnené v depozitároch.

Priestor so špeciálnymi podmienkami na teplotu, vlhkosť a zatemnenie má prísny režim, ktorý sa pravidelne kontroluje. Všetky opatrenia slúžia na predchádzanie znehodnocovania zbierkových predmetov. 

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na historicko-pedagogický a múzejný výskum, ktorého cieľom je poznávanie školskej minulosti. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, ale aj vedecké príspevky na konferenciách, odborných seminároch a múzejných zasadnutiach. Múzeum vydáva jediný internetový časopis Historicko-pedagogické fórum s príspevkami o dejinách školstva a školskom múzejníctve.

Kultúrno-prezentačná činnosť ako výsledok zbierkotvornej, dokumentačnej, ochrannej a vedecko-výskumnej práce umožňuje múzeu v podobe výstav, seminárov a sprievodných podujatí predstaviť odbornej a kultúrnej verejnosti našu školskú históriu.

Múzejná pedagogika vznikla na základe potreby vyšších nárokov ľudí navštevujúcich múzeá a galérie, ale aj iniciatívou múzejných pracovníkov, ktorí chceli návštevníkom obohatiť za iných okolností nudnú prehliadku múzea. V múzeu prebiehajú vzdelávacie programy od roku 2011. Sú metodicky pripravované s cieľom naučiť i zabaviť. Programy sú vždy tematické ku každej výstave alebo sledujú nejakú tému dejín školstva, ktorú múzejný pedagóg deťom interaktívnym spôsobom predstavuje. Dôležitým aktivizačným prvkom pri programoch je možnosť prostredníctvom replík sám si skúšať, objavovať, bádať.

foto_počítadlo

Múzeum poskytuje špecializované informačné, metodické a konzultačné služby s možnosťou bádania jednotlivých archívnych dokumentov z fondu múzea.

Na štúdium ponúkame bádateľom staré učebnice, knihy o dejinách pedagogiky, výročné správy škôl, odborné pedagogické a študentské časopisy, rôzne listinné dokumenty, fotografie a iné zbierkové predmety.

Aktuálne informácie Múzea školstva a pedagogiky:

Múzeum sa presťahovalo do budovy bývalej školy z roku 1926 na Charkovskej 1 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou a aktuálne v nej prebieha konsolidácia celého múzejného pracoviska, vrátane zbierkových fondov. V druhej polovici roka sa múzeum začne postupne otvárať verejnosti.

Program online:

  • 1970 | 2020

50 rokov Múzea školstva a pedagogiky, apríl – august 2020, Facebook a msap.sk

Vo virtuálnom priestore sociálnych sietí a webovej stránky budeme prinášať sériu príspevkov s bohatým fotoarchívom týkajúcich sa prvých, významných, prelomových, zaujímavých i bežných udalostí, ktoré Múzeum školstva a pedagogiky začalo písať pred päťdesiatimi rokmi.

  • Herci ,  spisovatelia,  filmoví režiséri,  športovci v školských laviciach online

Virtuálne výstavy, od mája 2020, msap.sk/výstavy

Prezentácia divácky mimoriadne úspešných autorských výstavných projektov, ktoré vznikli v období rokov 2006 – 2016 a zachytávajú spomienky na školu známych slovenských hercov,  spisovateľov, režisérov a športovcov. Ako sa učil spisovateľ Daniel Hevier, čo povedala učiteľka režisérovi Jurajovi Jakubiskovi, ako škola pomohla Matejovi Tóthovi v smerovaní k atletike? O tom a ďalšom prezradia zaujímavé výpovede ľudí, ktorých pozná celé Slovensko.

  • Prvá ČSR v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky

Virtuálna prezentácia zbierkových predmetov, od júna 2020, msap.sk/pre verejnosť

Vybrané viac ako storočné školské zbierky z fondu múzea sú ukážkou toho, aký charakter malo z historického hľadiska vzdelávanie v období rokov 1918 – 1938. Školstvo v prvej Československej republike bolo odrazom vtedajších hospodárskych, politických i sociálnych pomerov, čo dokonale prezentujú aj zbierkové predmety, ktorých výskum bol v roku 2018 kolektívom pracovníkov múzea prezentovaný vo forme katalógu. Každý zbierkový predmet má svoj jedinečný príbeh. Stačí sa len začítať...

Program v priestoroch múzea:

Z dôvodu konsolidácie budovy po presťahovaní je múzeum pre verejnosť  dočasne zatvorené.

Plánované výstavné projekty, sprievodné podujatia a vzdelávacie programy Múzeum školstva a pedagogiky z technických príčin presúva na neskôr.

Všetky aktuálne informácie budú sú dostupné na msap.sk/aktuality alebo na sociálnej sieti Facebook. Sledujte nás.
 

Kontakt, otváracie hodiny, zamestnanci:


budova na CharkovskejMúzeum školstva a pedagogiky

Charkovská 1, 841 07, Bratislava

telefón: +421 2 624 10 665

mobil: +421 917 693 235

email: msap@cvtisr.sk

web: msap.sk

Zamestnanci:

Mgr. Martina Kočí
riaditeľka
kurátorka ekranických, fónických a vizuálnych zbierok
+ 421 908 297 033
martina.koci@cvtisr.sk

PhDr. Daniela Vaněková
kurátorka listín
daniela.vanekova@cvtisr.sk

PhDr. Michaela Jelínková
kurátorka trojrozmerných zbierok
odborná evidencia zbierok
michaela.jelinkova@cvtisr.sk

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD. (na MD) 
kurátorka listín
vedecko-výskumná činnosť
miroslava.slezakova@cvtisr.sk 

Mgr. Jana Nenčevová Hradská
kurátorka, kutlúrno-propagačná manažérka
marketing a propagácia
jana.hradska@cvtisr.sk

Mgr. Zuzana Kunšteková
múzejná pedagogička, lektorka
vzdelávanie
zuzana.kunstekova@cvtisr.sk

Akad. soch. Ľubomír Čierny
reštaurátor, konzervátor
ochrana zbierok
lubomir.cierny@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-03-31 10:04