Prieskum trhu v roku 2021

Názov (popis) komodity Hodnota komodity
v € s DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Organizačný útvar PT vykonal
Služba osobnej dozimetrie na jeden rok pre 2 pracovníkov s výskumným protónovým urýchľovačom s energiou max. 250 MeV vo Vedeckovýskumnom protónovom centre 143,14 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 37954521 VPC Jurčo
Tlač plagátov a dodanie komponentov pre  inštaláciu výstavy Fenomén spolupráce 1 440,- Copex print s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 31446779 MŠaP Hradská
Virtuálna 360° prehliadka výstavy Fenomén spolupráce 1 368,- M.E.P. Group, s.r.o., Palisády 42, 811 06  Bratislava, IČO: 45643407 MŠaP Hradská
Kancelárske potreby 115,94 Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04  Bratislava, IČO: 35710691 EO Pojar
Pečiatka Colop 2660 49,14 Pandrlak Advertising s.r.o., Pezinská 5104,  901 01 Malacky, IČO: 52394476 EO Pojar
Valec OKI MC861 - 8 ks 869,62 Marián Ondrejka -Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina, IČO: 34933336 EO Pojar
Server pre ŠVS PN 5 470,68 Agartha Company, s. r. o., Místecká 1120/103, 7300 Ostrava-Vítkovice, ČR, OČR: 5663083 OIT Šulko
Tonery HP CE278A 105,11 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava, IČO: 48158836 EO Pojar
Posledný update stránky: 2021-02-22 13:52