Prieskum trhu v roku 2011

Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou najmä od 1 000 do 10 000 € (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 € (stavebné práce) bez DPH, na základe ktorých boli vybratí úspešní uchádzači a realizovala sa zákazka.

Názov (popis) komodity

Hodnota komodity v € s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

Organizačný útvar

PT vykonal

Deratizácia

420,00

ASANA DDD s.r.o.

EO

Chudý

Tablet

1 616,95

Alza

OIT

Kevély

Rýchlovarné kanvice

139,75

Libra RBK

EO

Matejovová

Plošinový vozík

277,20

A J Produkty

EO

Chudý

Odstránenie závad kotolne

799,14

Miteco s.r.o.

EO

Chudý

Letenka

273,67

ETN Slovakia s.r.o.

KIČ

Žitňanská

Tlač plagátov

1776,45

Typocon s.r.o.

NCP

Čeplíková

Fotoaparát

1 291,00

PRO Laika s.r.o.

NCP

Laštinec

Štátne vlajky

214,56

2U s.r.o.

EO

Chudý

Čistenie komína

25,00

Gulika Peter

EO

Chudý

Paletový vozík

187,00

Lugero s.r.o.

EO

Chudý

Taška, batéria, statív

194,40

LB International

NCP

Laštinec

Hasivo do 2 tlakových fliaš

7 200,00

Siemens

OIT

Kevély

Dopravné značenie - parkovisko

119,74

Znak s.r.o.

EO

Chudý

Montáž podlahy

1 471,00

TOM – ERS s.r.o.

EO

Chudý

Poster

13,92

X - Print

PK

Bírová

Montáž pneumatiky

105,60

MOTOPARK

EO

Chudý

Oprava kompresorov

2 258,76

Z. Szemeth

EO

Chudý

Školenie

9000,00

Garant Partner Plus

PK

Sabaka

SW na vyhľadávanie

600,00

Mathev Software

PK

Kubiš

Zdroj stáleho napájania

618,00

Group PC Team s.r.o.

OIT

Kevély

Čisteni garáží po zatopení

660,00

U - Servis

EO

Chudý

Oprava vlajkových stožiarov

240,00

TECHO s.r.o.

EO

Chudý

Odvlhčovanie po zatopení

954,55

TVG Klima Slovakia

EO

Chudý

Čistiace potreby

3503,95

Libra RBK

EO

Matejovová

Dezinfekcia po vytopení

293,82

A. Szabó

EO

Chudý

Propagačné potreby pre projekt

5212,32

Progress promotion

PK

Kubiš

Montáž indiv.študij.buniek

7 110,00

TOM – ERS s.r.o.

EO

Chudý

Inzercia pre projekt ŠF

144,00

STU Scientic

EO

Chudý

Kontrola hasiacich prístrojov

29,56

Pyrostop

PK

Kubiš

Právne služby

2 900,00

Hartman Jelínek Fráňa

PK

Sabaka

Licencované obrázky

336,5

Golden Voyage

PK

Dlhý

Prenos ozvuč. systém

2 055,94

MediaTech Central Europe

OIT

Kevély

Zverejnenie inzerátu

814,56

Perex

EO

Chudý

Rozšírenie PSN

1 407,41

Atos

OIT

Kevély

Viazač pre väzbu

1 395,95

Libra RBK

EO

Smejová

Roll-up banneri

997,44

Fotografik s.r.o.

PK

Kubiš

Veľkoplošná tlačiarní

11 734,80

Fax Copy, a.s.

OIT

Kevély

Servis auta

418,46

AUTO Palace Bratislava

EO

Chudý

Tlmočnícke služby

2245,44

Agentúra VKM s.r.o.

PK

Kubiš

Zapojenie rozvádzačov

261,60

ALNICO

EO

Chudý

Montáž elektrozariadení

2 569,08

ALNICO

EO

Chudý

Osvetlenie s čas. spínaním

1 351,20

KASTLER

EO

Chudý

Občerstvenie konferencia SF

1 608,00

AUVICO

PK

Kubiš

Techn. zabezpečenieTýždeň vedy a techniky

7 140,00

 

NCP

Putalová

Kancel. nábytok

1 096,00

TECHO

EO

Chudý

LCD monitor

268,00

ALZA

OIT

Kevély

Zdroj napájania

121,24

Versity

OIT

Marcina

Servis auta

250,70

FINAL – CD Bratislava

EO

Chudý

LCD 2 ks

1 687,20

N. NETCOM

NCP

Putalová

Autobatérie

245,00

AEE s.r.o.

EO

Chudý

Tenis. Stôl – soc. fond

279,00

E –sport s.r.o.

OTT

Kubiš

Servis klim. zariadení

3 228,10

Technology Solutions Bene

EO

Chudý

Boxy na sprac. odpad

188,57

Manutan Slovakia

EO

Chudý

Odpadkový kontajner

230,40

A J Produkty

EO

Chudý

Vypracovanie elektroproj. dok.

420,00

ELEKTRO – RÁCZ s.r.o.

OIT

Kubiš

Odbor prehliadka plyn. kotolne

891,65

Ivan Jozef

OIT

Kubiš

Právne služby spoj. s ochr. priem.vlastníctva

300,00

I.Guniš Animus

OTT

Bilský

Mikrofóny a central. Jednotka pre konfer. miestnosť

11 977,40

MediaTech Central Europe

OIT

Kevély

Patentový zástupca

425,00

Ing. M. Labudík

OTT

Bilský

Lync server 2010 std

410,40

exe, spol.s r.o.

OIT

Kevély

Lync server 2010 std CAL

                  1632,00

exe, spol.s r.o.

OIT

Kevély

MS Office 2010 prof

84,00

exe, spol.s r.o.

OIT

Kevély

Corel draw x5

115,10

agemsoft

OIT

Kevély

Abbyy finereader 10

145,20

nupseso

OIT

Kevély

Treesize  prof

58,80

Infokey

OIT

Kevély

redhat

744 ,00

infokey

OIT

Kevély

Acrobat x pro

198,71

Agemsoft

OIT

Kevély

Adobe cs 5,5 des. Prem

386 ,00

Gratex

OIT

Kevély

safeQ print server

2228,4

Impromat

OIT

Kevély

Office std 2010

194,4

Exe spol.sro

OIT

Kevély

Office std 2010 , Windows 7

1641,6

Exe spol.sro

OIT

Kevély

Msdn vis. St. Premium

432 ,00

Exe spol.sro

OIT

Kevély

Parallels  deskt 7

151,8

Software partner

OIT

Kevély

Office 2011 std

129,6

Exe spol.sro

OIT

Kevély

Čistiace potreby

1433,02

Regina

EO

Matejovová

Prenájom kamier a príslušenstva

11880,00

Brachtl I.

NCP

Putalová

Občerstvenie soc. fond

581,52

Ing. Žlebeková - Zdravíčko

EO

Kalužáková

Prenájom strižne a príslušenstva

7310,00

Archipolis s.r.o

NCP

Putalová

Upgrade MS OCS2007R2 infraštruk. na MS Lync2010

5988,00 €

GRATEX Inter, a.s.

OIT

Kevély

Tonery a servis 6621,02 Impromat OIT

Kevély

Papier pre špeciálnu tlačiareň 2409,02 FAX COPY OTT Smeja
OCÉ tonery 7071,18 OCÉ EO Smejová
Zimná údržba chodníkov 11755,20 Mapeka EO Chudý

 

Posledný update stránky: 2012-07-30 15:25