Prieskum trhu v roku 2015

Názov (popis) komodity Hodnota komodity
v € s DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Organizačný útvar PT vykonal
Predplatné e-periodika EMBO Journal na rok 2016 1 644,_ SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné periodík na rok 2016 1 816,80 SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné e-periodík na rok 2016 2 908,80 SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné kolekcie SAGE HSS na rok 2016 15 136,80 SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné e-kníh CRC Press na rok 2016 8 074,32 SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné e-periodika Nanoscale na rok 2016 2 592,- EBSCO Information Services, Klimentská 52, 110 00 Praha 1, Česká republika ODF Zámečníková
Predplatné periodík na rok 2016 61,73 EBSCO Information Services, Klimentská 52, 110 00 Praha 1, Česká republika ODF Zámečníková
Predplatné e-periodika Journal of Nanoscience and Nanotechnology na rok 2016 6 312,- Albertina icome Bratislava, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava ODF Zámečníková
Predplatné e-periodík ACS na rok 2016 2 268,- Albertina icome Bratislava, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava ODF Zámečníková
Predplatné kolekcie e-kníh Emerald na rok 2016 6 000,- Emerald Group Publishing Ltd., Wagon Lane, BD16 1WA Bingley, UK ODF Zámečníková
Predplatné kolekcie e-periodík Emerald na rok 2016 6 248,40 Emerald Group Publishing Ltd., Wagon Lane, BD16 1WA Bingley, UK ODF Zámečníková
Predplatné e-periodika JoVE na rok 2016 15 202,80 Albertina icome Bratislava, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava ODF Zámečníková
predplatné e-periodík Nature na rok 2016 64 458,96 SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné e-periodík BMJ na rok 2016 17 864,- SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6 ODF Zámečníková
Predplatné kolekcie BioOne na rok 2016 4 080,- Albertina icome Bratislava, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava ODF Zámečníková
ubytovanie 127,- Penzión GRAND, Horná, 97401 Banská Bystrica, IČO: 41677587 OTT Trgala
ubytovanie 127,-

Penzión GRAND, Horná, 97401 Banská Bystrica, IČO: 41677587

OTT Trgala
Ubytovanie 88,-

Motel MADONA, Zvolenská cesta 3748/27, 97405 Banská Bystrica

OTT Trgala
Certifikat stimuly.vedatechnika do16.3.2018, Certifikát www.vedatechnika.sk do 5.10.2018, Certifikat*.cvtisr.sk do 5.11.2018 1 848,-

INFOkey, s.r.o., Teslova 43, 821 02 Braislava

OIT Kevély
občerstvenie 250,99

INVESTA Centrum spol. s.r.o., Tobrucká 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31387969

ŠRVŠ Klucho
Služby projektovania - realizácia činností súvisiacich s pokračovaním reinštalácie stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči 1 752,-

Stanka Holló, s. r. o., Francisciho 18, 054 01  Levoča, IČO: 46522425

MŠŠ Petreková
Celoročné cestovné poistenie v neobmedzenej výške krytia liečebných nákladov na služobné účely pre zamestnanca SLORD – Daniel Straka 144,40

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava

OMS Straka
ASUS GX-D1081 V2 8xGiga ports switch 436,68

GRATEX International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35743468

OIT Šulko
Pracovné  oblečenie  pre údržbára-vodiča v ŠVS PN 106,-

Adriana Piknová  - DAMI, Gaštanová 6396,  921 01  Piešťany, IČO: 40749797

ŠVS PN Hrčková
Ubytovanie zamestnancov odb. ŠVS v Londýne 801,-

London Town Hotel, 15 Penywern Road Earls Court, London SW5  9TY

ŠVS LM Staroň
ubytovanie 537075

TATRA UNITED Corpora , a.s.tion, Námestia 1. Mája 5, 811 06 Bratislava

ŠRVŠ Klucho
Canon podstavec iR 2525 97,05

Kontura Slovakia, s.r.o., Vietnamská 3,  821 04  Bratislava, IČO: 35726440

ŠVS BA Onderíková
Spracovanie architektonického, výtvarného a grafického návrhu výstavy 1 300,-

A81 s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava

MŠaP Vaněková
Stavebná úprava výstavných priestorov 1 582,-

Igor Pompa, Simstav s.r.o., Varšavská 22, 831 03 Bratislava

MŠaP Vaněková
Výroba výstavného fundusu 3 063,-

Triha s.r.o., Bzovícka 26, 851 07 Bratislava

MŠaP Vaněková
Výroba stojanov na výstavu 111,-

Zenit SK, s.r.o., Nová ulica 831/786, 972 41 Koš-Prievidza

MŠaP Vaněková
Tlač, montáž a lepenie textov k výstave 1 186,80

BOROŠ-COPEX Reprografia, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

MŠaP Vaněková
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 118,26

PYROTEAM Group s.r.o., Čáčov 292, 905 01 Senica, IČO: 36241903

ŠVS PN K. Hrčková
Ubytovanie zamestnancov odboru ŠVS v počte 17 osôb 280,50

Hotel Smrek,  INTOP s.r.o., SNP 172,  033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31615511

ŠVS LM Bilačičová
Odborná prehliadka plynovej kotolne v ŠVS Lipt. Mikuláš 123,-

Peter Poleč-PaSP, Vranov 504/38,  031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 433115471

ŠVS LM Bilačičová
účastnícky poplatok 225,-

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentii din Romania

ŠRVŠ Klucho
občerstvenie 1238,92

Kancelária NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, IČO: 00151491

ŠRVŠ Klucho
Údržba frankovacieho stroja 112,-

EVROFIN s.r.o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava

OSB Jurkovič
Prenájom konferenčných priestorov pre usporiadanie workshopu 367,-

Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava, IČO: 00151513

OPV Lempochnerová
nákup odborných kníh 209,90

Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687

ODF Repatá
nákup odborných kníh 55,84

Kníhkupectvo Martinus, Obchodná 26, 811 06 Bratislava, IČO: 36440531

ODF Repatá
nákup odborných kníh 118,21

Allan Michna - INFORM, Štúrovo námestie 1, 010 01 Žilina, IČO: 47117362

ODF Repatá
nákup odborných kníh 34,20

EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, Žilina, IČO: 00151882

ODF Repatá
nákup odborných kníh 88,-

Elfa, s r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31648410

ODF Repatá
Náhradné diely FabLab 4 230,11

KVANT spol. s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294

NPC M. Kalužáková
nákup potravín 115,-

Kaufland, Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava

NCP Germanovová
Servis kotla Hoval, odbor. prehliadka plyn. zar. 360,-

Ing. Mora Pavol, Majerská cesta 36,  974 01  Banská Bystrica, IČO: 31628222

ŠVS BB Slačka
Ubytovanie pre 3 osoby 384,-

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12  Bratislava, IČO: 35810700

ŠVS BB Slačka
Oprava chladničky Hyundai RSB 085 GW8S 75,-

Michal Maco, Bašovce 152,  922 01  Bašovce, IČO: 17545374

ŠVS PN Hrčková
Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov a el. ručného náradia 300,-

Miroslav Ševcech – EzaB ALARM, Horná Streda 372,  916 24  Horná Streda, IČO: 47957531

ŠVS PN Hrčková
Kávovar SAECO HD8423/29  POEMIA 179,80

NAY a.s., Tuhovská 15, P.O.Box 10, IČO: 35739487

ŠVS PN Hrčková
Revízia plynového zariadenia plyn. kotol Attack, ohrievač vody Quadriga 60,-

Peter Rábara, A. Trajana 16,  921 01 Piešťany, IČO: 32843470

ŠVS PN Hrčková
cateringové služby 1 521,-

Orava servis, s.r.o., Na záhradách 23, 811 02 Bratislava

ŠRVŠ Šmelková
prenájom pódia 720,-

MM Audio, Kaplna 53, Báhoň

NCP Stanová
Nákup chlebičkov 24,-

Lady Gastro, Dúbravská 9, Bratislava

NCP Fisterová
Celoročné cestovné poistenie v neobmedzenej výške krytia liečebných nákladov pre zamestnanca SLORD – Soňa Pallayová 144,40

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava

OMS Malinová
ubytovanie 397,-

Hotely mládeže, Slovakia, s.r.o., Pražská 11, Bratislava

ŠRVŠ Šmelková
Hotelové ubytovacie služby v Bruseli 236,-

Laeken Residence, Rue de Laeken 71, 1000 Brussels

OMS Janušová
4 ks pneumatík 196,40

MALL Slovakia, s.r.o., Pasienková 12599/26, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226

EO Klobučník
Materiál do tlačiarne 527,10

AMPLA Polygrafia s.r.o., Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava, IČO: 00895709

RTO Jurkovič
4 notebooky 1 680,-

Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36831221

OPV, Projekt Moderné vzdel. Šimoni
AQUA spreje 335,30

Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15Košice, IČO: 36177831

NPC M. Kalužáková
ubytovanie 178,-

Carat Boutique Hotel, Király utca 6, 1061 Budapešť, Maďarsko

ODF Zámečníková
plexisklo 928,88

ZENIT SK, s.r.o., ul. Nová 831/78, 97241 Koš, IČO: 36307599

NPC M. Kalužáková
PLA tlačové struny 615,50

Grand - MS. s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza, IČO: 36321796

NPC M. Kalužáková
Bukové preglejky 164,76

SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, IČO: 00633194

NPC Vlček
Extrudovaný polystyrén 91,80

BauWeb s.r.o., Kalista Orgoňa 2719/3, 901 01 Malacky, IČO: 44751419

NPC Šandor
Topoľové preglejky 3mm 439,50

Ing. František Uhal, Pozdišovce 247, 072 01, IČO: 32683219

NPC Vlček
Nažehlovacie fólie 334,50

Promos spol. s.r.o., Dlhá 982/22, 94657 Svätý Peter, IČO: 44688917

NPC M. Kalužáková
PP dosky a POM tyče 1487,21

TechPlasty, s.r.o., Hričovská 17, 010 01 Žilina, IČO: 31592589

NPC Šandor
ABS tlačové struny 257,26 DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 010 02 Žilina, IČO: 36003107 NPC M. Kalužáková
Dodanie špeciálneho stolárskeho tovaru na zákazku spojené so špeciálnym elektro napájaním kvízových otázok a montážnymi službami 5632,69

Štefan Fľak, stolárstvo FĽAK, Lomnická 16, 054 01  Levoča, IČO: 45956324

MŠŠ Petreková
Catering pre cca 70 osôb na konferenciu ERA in Action organizovanú kanceláriou SLORD v Bruseli 791,-

Kama Yammy, Rue Pierre Decoster 119, 1190 Forest (Brussel)

OMS Lesayová
ubytovanie 1 os / 1 noc 98,10

pentahotel Brussels City Centre, Chaussee de Charleroi 38, 1060 Brussels

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 69,-

Brussels City Centre Apartments, Rue de Iassociation 34, 1000 Brussels

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 2 noci 86,50

Hotel Domus Nova Bethlem, Via Cavour 85/A, 184 Roma

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 99,-

B&B Place Jourdan, Rue Général Leman 97, 1040 Brussels, Belgium

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 44,10

VV Hotel, Mlýnská 8a, 60 200 Brno

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 152,10

Best Western Hotel Royal Centre, Rue Royale 160, 1000 Brusel, Belgicko

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 103,50

Hotel Midi-Zuid, Boulevard Jamar 11, 1060 Brusel

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 1 noc 79,-

Hotel Ankora, Katerinská 42, 120 00 Praha

OMS Križanovská
ubytovanie 1 os / 2 noci 127,-

Atlas Hotel Brussels, Rue Du Vieux Marché Aux Grains 30, 1000 Brusel, Belgicko

OMS Križanovská
ubytovanie na 2 noci 39,-

Košice Hostel, Jesenského 20, 040 01 Košice

NCP VaT Pitlová
ubytovanie na TPC 27,-

Penzion Maják, Okružná, 974 04 Banská Bystrica

redakcia Quark Prikryl
ubytovanie v hoteli 202,-

Hotel Sorea MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 31339204

OPD Zámečníková
ubytovanie 1 os / 2 noci 192,50

Apartments European Union Flat, Brusel

OMS Križanovská
panely 2 086,-

A-Tech Service, s.r.o., Chlumová 17, 130 00 Praha, ČR, IČO: 24837016

NCP Čeplíková
Služby súvisiace s výstavou  BENEFÍCIUM PRE TADEÁŠA

Progress Promotion, s.r.o., Ursínyho 6, 831 02  Bratislava, IČO: 31320597

MŠŠ Petreková
Hotelové služby 270,-

Eurostars Budapest Center, 1053 Budapešť, Kossuth Lajos U. 7-9, Maďarsko

Oddelenie medzinárodných projektov Bratková
Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu 60,-

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o., 951 15 Mojmírovce 919, IČO: 34104780

projekt Motory... Smatanová
ubytovanie na 2 noci 1 os. 187,20

Hotel Cascade Louise, Bercksmansstraat 128, 1060 Brussels

OMS Križanovská
ubytovanie 1os/1noc 90,-

B&B La Villa Zarin, 53 Rue Danderlecht, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu 47,-

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 30232295

projekt Motory... Smatanová
Aplikácia na tvorbu dotazníkov pre potreby projektu NPC 400,-

SurveyMonkey Europe Sarl, Rue Jean Monnet 6, L-2180 Luxemburg, Belgicko

OMS Malinová
Ubytovanie v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020 67,15

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Ubytovanie v Bruseli na 2 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020 169,30

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Ubytovanie v Bruseli na 3 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020 271,45

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Ubytovanie 1 os. /2 noci 224,30

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Ubytovanie 1 os. /2 noci 65,-

Hotel Gromada Warszawa Centrum, Pl. Powstancówy 2, 00-030 Warszawa

OMS Križanovská
Ubytovanie v Luxembursku na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020 130,-

Hotel Grey, 4 rue Joseph Junk, 1839 Luxembourg

OMS Križanovská
Prenájom priestorov na podujatie v rámci Letnej školy inovátorov / Inno Start Forum 468,-

FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

OMS Janušová
Hotelové ubytovacie služby  v Luxemburgu 145,-

Hotel Simoncini, 6 Rue Notre Dame, 2240 Luxemburg

OMS Janušová
Objednávka priestorov pre potreby zabezpečenia Workshopu pracovníkovprojektu 105,97

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1

projekt Motory... Smatanová
Objednávka leteniek na ZPC 349,-

Papageno, s.r.o., Jána Poničana 3, 841 08 Bratislava 49

OPD Chmelková
Objednávka hotela na ZPC 968,-

Kensington Rooms Hotel, 131-137 Cromwell Road, SW74DU London

OPD Chmelková
Kúpa nábytku a kuchynského vybavenia pre účely kancelárie SLORD, Brusel 770,35

Ikea Zaventem, Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem - Brusel, Belgicko

OMS Sabela
Pneumatiky 4 ks, prezutie a vyváženie služ. mot. vozidla MAZDA 267,-

HU-Car Rem, s.r.o., Partizánska cesta 110, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36682276

ŠVS BB Bilalčičova
Ubytovanie 1 os/1 noc 112,15

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Ubytovanie 1 os/1 noc 110,-

Hotel Satellite, Rue Franklin 157, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Spiatočná letenka Brusel-Viedeň 179,55

Gotogate, Urho Kekkosen katu 3 B 8.krs, 00100 Helsinky, Fínsko

OMS Malinová
ubytovanie pre 1 os / 2 noci 156,67

Bedford Hotel & Congress Centre, Rue du Midi 135, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Objednávka kníh 3 051,65

Malé Centrum, s.r.o., Radlinského 9, 810 05 Bratislava

ODF Miklánková
Objednávka kníh 837,81

UNIKNIHY, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava

ODF Miklánková
Objednávka e-knihy 980,-

EBSCO, s.r.o., Klimentská 52, 110 00 Praha 1

ODF Miklánková
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 150,-

GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022,  031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 363 76 981

ŠVS, LM Bilačičová
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov 677,42

LIVONEC s.r.o., Švermova 53/A, 974 04  Banská Bystrica

ŠVS, BB Bilačičová
spiatočná letenka Viedeň - Brusel 705,-

Globamerica s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava

OMS Malinová
ubytovanie pre 1 os / 2 noci 169,30

Hotel Satellite, Franklin Street 157B, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu 63,-

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610

projekt Motory... Smatanová
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 93,-

Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko

OMS Križanovská
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 102,15

Hotel Satellite, Franklin Street 157B, 1000 Brussels

OMS Križanovská
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 67,15

Hotel Satellite, Franklin Street 157B, 1000 Brussels

OMS Križanovská
Večera pre rečníkov v rámci konferencie Visegrad 4 for Secure Data (SLORD) 100,-

Les Caprices d´Harmony, Rue du Noyer 236, 1030 Brusel, Belgicko

OMS Straka
Objdenávka kníh 246,67

Allan Micha - INFORM, Bratislavská 14, 010 01 Žilina

ODF Repatá
Objdenávka kníh 177,30

Elfa, s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice

ODF Repatá
Objdenávka kníh 253,82

PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava

ODF Repatá
Objdenávka kníh 450,83

UNIKNIHY, Gajova 4, 811 09 Bratislava

ODF Repatá
Objdenávka kníh 10,51

Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

ODF Repatá
Objdenávka kníh 27,10

Kníhkupectvo Dekýšová, PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

ODF Repatá
Objdenávka kníh 371,40

Martinus, s.r.o., Obchodná 26, 811 06 Bratislava

ODF Repatá
Objdenávka kníh 220,94

EDIS – vydavateľstvo ŽU, Univerzitná 8215/1, 10126 Žilina

ODF Repatá
Kurz lektorských kompetencií Lektor 1 250,-

Your´sCOOL, s.r.o, Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava, IČO: 46907840

Referát metodiky, štatist. a vzdel. Vajgelová
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 99,-

Hotel A La Grande Cloche, 10 Place Rouppe, 1000 Brussels

OMS Križanovská
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 110,-

Hotel NH Brussels City Centre (NH Hotel Group), Chausee de Charleroi 17, 1060 Brusel, Belgicko

OMS Hermanovská
ubytovanie pre 1 os / 3 noci 300,-

Hotel Seehof Wessling am See, Seeweg 4, D-82234 Wessling – Mníchov, Nemecko

OMS Šimková
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 88,50

Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko

OMS Birka
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 105,08

Hotel Le Berger, Rue du Berger 24, 1050, Brusel, Belgicko

OMS Birka
ubytovanie pre 1 os / 1 noc 108,50

Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko

OMS Malinová
16 balení čokoládových praliniek pre potreby konferencie Visegrad 4 for Secure Data (SLORD) 104,-

Leonidas, Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070, Brusel, Belgicko

OMS Straka
Mokro-suchý vysávač 396,30

CLEANSTAR,s.r.o Nám.hraničiarov 18, Bratislava

MŠaP Megová
Kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc 14,40

Elpo Slovakia, s. r. o., Okružná 25, 058 01  Poprad, IČO: 36846414

MŠŠ Petreková
umývanie okien ŠVS Piešťany 120,-

Gabrielle  Interiérový servis firiem, Sadová 117/9,  921 01  Piešťany, IČO: 47399155

ŠVS PN Rajčanová
Ubytovanie pre 1 os. na 2 noci 326,-

Hotel Nord Nuova Roma, Via Giovanni Amendola 3, 001 85, Rím, Taliansko

H2020 Beňo
Trvalo vysvetľujúca tabuľa (pamätná tabuľa 1 320,-

Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01Žilina

PK Birová
ubytovanie (Birka) 103,50 Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko H2020 Birka
ubytovanie (Hanzelová) 103,50 Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko H2020 Hanzelová
letenka 658,86 Satur Travel a.s., Nám. SNP 23, 974 01, Banská Bystrica H2020 Šimková
ubytovanie 119,- Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie, Berlín OMS Malinová
ubytovanie v hoteli 120,- Hotel Golden City garni, Taboritska 3/193, 130 00 Praha 3 ODF Chmelková
Zdroj HP – DPS–800GB 166,80 Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04, Bratislava, IČO: 35743468 OIT Strešňák
Softvér pre vzdialené pripojenie-Royal TS... 1 786,50 Exe, spol.s r.o. Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1 OIT Šulko
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 79,- Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko OMS Malinová
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 79,- Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko OMS Malinová
spiatočná letenka BA - Brusel 253,98 Corporate Head Office, Airside, Dublin, Írsko OMS Malinová
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 93,- Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko OMS Malinová
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 95,20 Hotel International Prague, Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika OMS Malinová
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 120,- Babylon den Haag, Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC, Haag, Holandsko OMS Malinová
ubytovanie / 2 noci 1 osoba 158,- Hotel Motel One, Rue Royal 120, 1000 Brussels, Belgium OMS Malinová
ubytovanie / 1 noc 1 osoba 112,15 Hotel Satellite, Franklin Street 157 B, 1000, Brussels, Belgium OMS Malinová
ubytovanie /2 noci 1 osoba 204,30 Hotel Satellite, Franklin Street 157 B, 1000, Brussels, Belgium OMS Malinová
Nákup potravín (celoročná obj.) 700,-/rok Lady Gastro s.r.o,Pachner,Fornetti NCP VaT Fisterová
ubytovanie /1 noc 1 osoba 112,15 Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles H2020 Šimková
ubytovanie /2 noci 1 osoba 224,30 Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles H2020 Šimková
nákup potravín 324,- Kaufland, Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava NCP VaT Fisterová
3x ubytovanie na 3 noci, 2x ubytovanie na dve noci 12 300,- CZK Penzion v Jizdárne Lazecká 576/81, Olomouc 779 00, ČR NCP VaT Stanová
občerstvenie - nákup potravín 240,- LADY GASTRO, s.r.o.  (Demovič & syn),  Pekáreň Pachner, Fornetti NCP VaT Fisterová A.
občerstvenie - nákup potravín 101,70 Kaufland, Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava NCP VaT Fisterová A.
ubytovanie - Brusel 95,- BnB Longue Vie, Rue Longue Vie 38, 1050 Brusel H2020 Šimková
ubytovanie - Brusel 170,- Hotel Motel One, Rue Royal 120, 1000 Brussels, Belgium H2020 Šimková
ubytovanie - Brusel 115,- BnB Longue Vie, Rue Longue Vie 38, 1050 Brusel H2020 Šimková
ubytovanie na ZPC 150,- Hotel Pension Bosh, Keilgasse 13, 1030 Viedeň, Rakúsko OTT Vetzrecin
Catering pre cca 50 osôb v rámci podujatia IGLO Open v Bruseli organizovaného kanceláriou SLORD 700,- Kama Yammy, Rue Pierre Decoster 119, 1190 Forest (Brussel) OMS Malinová
prenájom nehnuteľnosti: prednášková miestnosť a foyer pod aulou 500,- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295 OPV, Projekt Motory Sokol
prenájom nehnuteľnosti: prednášková miestnosť 290,- Účelové zariadenie – Hotel Bôrik, Bôrik 15, 841 08 Bratislava, IČO: 00151513 OPV, Projekt Motory Sokol
ubytovanie 102,15 Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles H2020 Šimková
ubytovanie 279,- Hotel Motel One, Rue Royal 120, 1000 Brussels, Belgium H2020 Šimková
ubytovanie 100,- Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles H2020 Šimková
Sťahovacie služby nábytku kancelárie SLORD v Bruseli 609,25 RS Transports & Déménagements, Brusel OMS Malinová
Jednosmerná letenka Bratislava – Brusel 188,99 Ryanair Ltd., PO BOX 11451, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland OMS Malinová
ubytovanie 158,50 Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000 Brusel H2020 Šimková
Spiatočná letenka Brusel – Bratislava - Brusel 161,98 Ryanair Ltd., PO BOX 11451, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland Styčná kancelária SR pre VaV Lesayová
Ubytovanie (Petrášová) 200,- Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000  Brusel H2020 Šimková
Ubytovanie (Hermanovská) 200,- Hotel Satellite, Brusel, Rue Franklin 157, 1000  Brusel H2020 Šimková
Ubytovanie (janičkovič) 95,- Hotel Matignom, Brussels, 10, rue de la Bourse, 1000 Brusel H2020 Šimková
Dodanie špeciálneho stolárskeho tovaru na zákazku spojené s montážnymi službami 4 648,- Štefan Fľak, stolárstvo FĽAK, Lomnická 16, 054 01  Levoča. IČO: 45956324 Múzeum š.š. Levoča Petreková
Hotelové služby 966,- Hotel Gran Duca Di York, Via Moneta 1/A, Milan City Centre, 20123, Miláno, Taliansko OVVaMS Bratková
Hotelové služby 364,- arcona LIVING Goethe87 Berlin, Goethestr. 87, Charlottenburg-Wilmersdorf, 10623, Berlín, Nemecko OVVaMS Bratková
ubytovanie v Bruseli 99,- Hotel Motel One, Rue Royale 120, 1000 Brusel H2020 Šimková
letenka Viedeň – Kolin/Bonn a späť 406,- Globamerica , s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava, IČO: 31380123 H2020 Šimková
odborné knihy 168,70 Elfa, s r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31648410 OND Repatá
odborné knihy 48,55 PEMIC, s r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 35896931 OND Repatá
odborné knihy 454,60 Kníhkupectvo Martinus, Obchodná 26, 811 06 Bratislava, IČO: 36440531 OND Repatá
odborné knihy 283,03 Allan Michna - INFORM, Štúrovo námestie 1, 010 01 Žilina, IČO: 47117362 OND Repatá
odborné knihy 250,54 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 36408751 OND Repatá
odborné knihy 339,- STU v Bratislave, Nakladateľstvo, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687 OND Repatá
odborné knihy 71,54 Anna Dekýšová, Dolná Trnávka 94, 966 21 (prevádzka: Kníhkupectvo, Mlynská dolina, PriF UK, Bratislava), IČO: 33995354 OND Repatá
objedsnávka časopisu 55,20 EBSCO Informationa Services, s.r.o., Klimentská 52 110 00 Praha ODF Chmelková
zabezpečenie výstavy ŠKOLA V RETROSPEKTÍVE 355,20 VANOKU, s. r. o., Ferka Urbánka 20, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 36612758 Múzeum š.š. Levoča Petreková
Večera pre účastníkov konferencie Open Access 894,- Patrónsky pivovar, Brnianska 57 811 04 Bratislava, IČO: 45554846 Referát metodiky, štatist. a vzdel. Vajgelová
Catering na konferenciu Open Access 1 197,- Auvico, Šintavská 26, 85105 Brtislava, IČO: 32198213 Referát metodiky, štatist. a vzdel. Vajgelová
Tlmočenie a tlmočnícka technika na  konferenciu Open Access 940,- Agenturis.sk, Vrančovičova 62, 841 03 Bratislava, IČO: 35905280 Referát metodiky, štatist. a vzdel. Vajgelová
letenka 315,31 Student Agency, s.r.o., Obchodná 48/48, 811 06 Bratislava, IČO: 44551304 NCPVaT Zendulková
Objednávka kníh 245,15 PARTNER TECHNIC, s.r.o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava, IČO: 17337879 ODF Miklánková
Objednávka kníh 166,19 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o., Třebohostická 2283/2, Praha, IČO: 48117196 ODF Miklánková
Objednávka odbornej literatúry 119,17 Megabooks SK, Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava ODF Miklánková
3 letenky do Berlína 462,- GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava H2020 Šimková
Preprava pre 20 -25 osôb do 3 hodín 115,- Synerta Transport sro., Jaroslavova 23, Bratislava H2020 Šimková
Večera formou bufetu pre 22 osôb 26,60 SANKTUM sro, Dunajská 4, Bratislava, IČO: 46911278 H2020 Šimková
Večera formou bufetu pre 25 osôb 32,84 Bratislavský meštiansky pivovar, Drevená 8, Bratislava, IČO: 44436475 H2020 Šimková
Výpočet emisných látok v plynovej kotolni v ŠVS BB 70,- LPG sro,  Mgr. Pavol Blaha, Šalgotariánska 10,   974 04  Banská Bystrica, IČO: 00039691 ŠVS BB Slačka
Catering počas národnej konferencie 2 741,- Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava, IČO: 00151513 OPV, Projekt Motory Sokol
Prenájom priestorov pre potreby usporiadania národnej konferencie 900,- Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava, IČO: 00151513 OPV, Projekt Motory Sokol
Prenájom priestorov pre zabezpečenie Prezentačných dní podnikov 744,- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, IČO: 00397482 OPV, Projekt Motory Sokol
Prenájom priestorov pre zabezpečenie Prezentačných dní podnikov 380,- Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, IČO: 00397440 OPV, Projekt Motory Sokol
Občerstvenie pre projekt pre 25 osôb 926,40 Auvico, Šintavská 26, 85105 Bratislava H2020 Šimková
Výmena čelného skla na  aute      Ford Focus - BL 855 CO 310,- AutoSklo Hornet s.r.o., Galvániho 7/A, 821 04 BA, IČO: 31660476 Klobučník
ubytovanie 5 osôb 185,- Hotel Atrium, Štefániková 8, 94901 Nitra H2020 Šimková
Sprievodcovské služby 40,- Zdenka Hamerlíkova, Račianska 57, 831 02 Bratislava H2020 Šimková
oprava kopírovacieho rámu 200,-  Ing. Jozef Michalík JAMO, Hečkova 2, 831 51 Bratislava TRO Jantoš
Materiál do tlačiarne 350,- AMPLA Polygrafia s.r.o., Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava, IČO: 00895709 TRO Jantoš
periodikum 166,08 AEPress, s.r.o., Bajzova 7, 821 08 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 234,- Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 63,- Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 64,80 MEDIASERVIS (MediaCall s.r.o.), Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 ODF Chmelková
periodikum 30,- SAP spol. s.r.o., Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 30,- Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 103,60 Ústav materiálov a mechaniky SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 12,- Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava ODF Chmelková
periodikum 156,- Výskumný ústav papiera a celulózy, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava ODF Chmelková
Revízia HP a hydrantov 78,45 Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157,  072 23  Staré, IČO: 35025638 ŠVS Michalovce Mazúr
12 balení čokoládových praliniek ako dar pre rečníkov na konferencii Slovenská republika v Horizonte2020 (SLORD) 78,- Leonidas, Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070, Brusel, Belgicko, BE 0407.824.919 H2020 Malinová
ubytovanie 55,- Hotel International Prague, Koulova 15, 16000 Praha H2020 Šimková
Servis skeneru Minolta PS5000C MKII 1 848,- Microform, s.r.o. OIT Šulko
ubytovanie Brusel 158,- Hotel Motel One, Brusel H2020 Šimková
letenka Viedeň – Brusel a späť 509,- GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovska 15, 81108 Bratislava, IČO:  31380123 H2020 Šimková
prenájom informačných plôch 540,- Pre sent, s.r.o, Čajakova 26, 831 01 Bratislava NCP VaT Fisterová A.
celoročný servis, revízia rezacieho stroja PERFEKTA, brúsenie nožov 200,- Tomáš Gramblička, Hrobáková, Bratislava 851 02, IČO: 13956426 EO Smejová
celoročný servis a dodávka spotrebného materiálu 12,50 (bez DPH) CBC Slovákia, Domkárska 15, Bratislava 821 05 EO Smejová
autobatérie (3 ks) EO Klobučník
ubytovanie Rím/3 noci 210,- Hotel Nord Nuova Roma, Rím H2020 Šimková
ubytovanie 330,- Comfort Inn Sovereign Hill Ballarat MŠaP Vaněková
letenka Melbourne 1 246,- LEONARDO-OSCAR s.r.o., Zadunajská 12, 851 01  Bratislava MŠaP Vaněková
celoročné poistenie cestovných nákladov 89,30 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Straka
Posledný update stránky: 2016-04-20 14:55