Ukončené projekty

Výskum a vývoj v oblasti rozvoja videokonferenčných a streamingových nástrojov pre potreby akademickej komunity

Posledný update stránky: 2020-06-02 14:50