Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky:    6 194 976,10 €
Partneri projektu: SFÉRA, a.s.
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto realizácie projektu: SR/Bratislavský kraj/Bratislava
SR/Banskobystrický kraj/Zvolen
SR/Košický kraj/Košice
SR/Košický kraj/Spišská Nová Ves
SR/Nitriansky kraj/Nitra
SR/Prešovský kraj/Poprad
SR/Prešovský kraj/Prešov
SR/Trnavský kraj/Trnava
SR/Žilinský kraj/Liptovský Mikuláš
SR/Žilinský kraj/Ružomberok
SR/Žilinský kraj/Žilina
Realizácia: 6/2020 – 06/2023

 

Cieľ projektu: Výskum optimalizácie zabezpečeného sieťového prostredia a efektívnej distribúcie vysokého dátového toku heterogénnych služieb v rozsiahlych sieťach.

Predmet výskumu:

 • Výskum optimalizácie zabezpečeného sieťového prostredia a efektívnej distribúcie vysokého dátového toku heterogénnych služieb v rozsiahlych sieťach.
 • Výskum sofistikovaných bezpečnostných mechanizmov, adaptácie siete pre doručovanie vysokokvalitného multimediálneho obsahu a vysokorýchlostného prenosu dát zo senzorových sieti v rozsiahlych sieťach.
 • Výskum v oblasti pokročilého monitorovania tokov a vyhodnocovania bezpečnostných udalostí pre siete e Cloud Computing systémy.
 • Výskum adaptívnej rekonfigurácie rozsiahlych sieti na základe bezpečnostnej analýzy sieťových incidentov s dopadom na nové sieťové protokoly.
 • Výskum v oblasti efektívneho spracovania rozsiahlych údajov špecifického charakteru prenášaných v heterogénnych sieťových infraštruktúrach.
 • Výskum v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorýchlostných dátových metroclustrov.
 • Výskum optimalizácie sieťového prostredia v rozsiahlych dátových sieťach zameraný na zvýšenie bezpečnosti a ochrany prístupu.

 
Výstupy do praxe:

 • Vytvorenie inovatívnych modelov a metód efektívnej distribúcie špecifických dát v rozsiahlych sieťach v podobe nových postupov optimalizácie sieťového prostredia na báze moderných mechanizmov dátovej analýzy, metód agregácie a kompresie, modelov adaptívnej rekonfigurácie a metód detekcie neštandardného správania a nebezpečného dátového toku.
 • Identifikácia kritických miest súčasných rozsiahlych sieťových infraštruktúr, prevencia a eliminácia vzniku nebezpečných a stabilitu ohrozujúcich situácii pri rozsiahlej sieťovej prevádzke obsahujúcej špecifické a citlivé dáta v masívnom objeme. Výsledkom budú sieťové bezpečnostné architektúry s inovovanými princípmi rozpoznávania bezpečnostných hrozieb vysokorýchlostných sietí.


Dávame do pozornosti:

 • Laboratórne integrácie nových modelov sieťovej optimalizácie overené v prostredí rozsiahlej akademickej siete poskytnú efektívne princípy distribúcie a zabezpečenia dát s možnou aplikáciou na vysokovýkonné siete v zahraničí (Perspektíva v rámci spolupráce SANET a GEANT).
 • Výsledné architektúry a inovatívne metódy pre identifikáciu útokov v rozsiahlych dátových sieťach so špecifickým dátovým tokom umožnia efektívnu ochranu prístupu k informačným zdrojom a predstavujú nový prístup aj z medzinárodného hľadiska a ich aplikácia je vhodné nielen na úrovni národných akademických infraštruktúr ale aj aj pre medzinárodné dátové siete EÚ pre vedu výskum a vzdelávanie.
 • Získané výsledky by mali napomôcť väčšiemu zapojeniu do medzinárodných výskumných konzorcií a tiež vytvárať medzinárodné partnerstvá zamerané na implementáciu sieťových riešení novej generácie.
 • Diseminačné aktivity zahrňujúce minimálne 19 publikácií v indexovaných medzinárodných odborných časopisoch (napr. WoS) alebo na medzinárodných vedeckých konferenciách prispejú k medzinárodnému prínosu výsledkov výskumu predkladaného projektu, čím vznikne priestor pre overenie kvality výsledkov v kolektíve medzinárodne uznávaných odborníkov.

 

Kontakty:

Projektový manažér: Ing. Jana Kováčová; jana.kovacova(at)cvtisr.sk

Finančný manažér: Ing. Peter Hrčka; peter.hrcka(at)cvtisr.sk

SANET

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:34