Kontakt

logo 2 CTT CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 841 01  Bratislava

+421 2 69253 109

ctt@cvtisr.sk


Zobraziť vo väčšom
Ako sa k nám dostať?

GPS:    48.169969, 17.074955 (48°10'11.9"N 17°04'29.8"E)
MHD:   zastávka Patrónka (21, 25, 30, 37, 43, 63, 83, 84, 92, 130, 192, 207, 211, 212)
Auto:   odporúčame použiť verejné parkovisko Železná studienka (48°10'28.4"N 17°04'26.5"E)
Vlak:   zastávka Železná studienka

NÁŠ  T Í M

Mgr. Miroslav Kubiš
Vedúci Odboru transferu technológií

miroslav.kubis@cvtisr.sk
02 / 69 253 110

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.
Vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva

Špecializácia: konzultácie k duševnému vlastníctvu, evaluácia výsledkov výskumu, transfer technológií

jaroslav.noskovic@cvtisr.sk
02 / 69 253 109

Ing. Silvester Sališ
Odborný pracovník v oblasti poskytovania služieb v procese transferu technológií

Špecializácia: evaluácia výsledkov výskumu, komercializačné stratégie, transfer technológií

silvester.salis@cvtisr.sk
02 / 69 253 108

Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD.
Odborná pracovníčka v oblasti ochrany duševného vlastníctva

Špecializácia: konzultácie k duševnému vlastníctvu, príprava podujatí

maria.pospisilova@cvtisr.sk
02 / 69 253 108

PhDr. Ľubomír Kucka
Zastupujúci vedúci Strediska patentových informácií
Odborný pracovník v oblasti ochrany duševného vlastníctva a rešeršných služieb

Špecializácia: rešerše, konzultácie k rešeršiam, konzultácie k duševnému vlastníctvu

lubomir.kucka@cvtisr.sk
02 / 69 253 114

Mgr. Oľga Števková
Odborná pracovníčka v oblasti ochrany duševného vlastníctva a rešeršných služieb

Špecializácia: rešerše, konzultácie k rešeršiam, konzultácie k duševnému vlastníctvu

olga.stevkova@cvtisr.sk
02 / 69 253 240

Mgr. Michal Vetrecin
Odborný pracovník v oblasti ochrany duševného vlastníctva a rešeršných služieb

Špecializácia: rešerše, konzultácie k rešeršiam, konzultácie k duševnému vlastníctvu

michal.vetrecin@cvtisr.sk
02 / 69 253 240

Posledný update stránky: 2018-06-18 10:00