Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | > >>

Využite prístup do databáz EBSCO

Skúšobný prístup do databáz zameraných na oblasť aplikovaných vied, výpočtových disciplín, knižničnej a informačnej vedy a biomedicíny do 10. 12. 2013


Viac informácií

BioOne

Plné texty časopisov a iných publikácií z oblasti biológie, ekológie a životného prostredia pre registrovaných používateľov CVTI SR


Viac informácií

Regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME

Vyše 70 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Takmer 20% týchto prostriedkov je určených pre firmy!


Viac informácií

Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV.

Štvrtý zo série odborných seminárov zameraný na duševného vlastníctvo a transfer technológií. Registrácia do 25. 10. 2013


Viac informácií
<< < | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | > >>