Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Naprogramovať web či zostaviť robota nielen z lega. Letné sústredenie pre talentovaných žiakov ponúka nové poznatky aj originálne zážitky

Žiaci a študenti, ktorí sú „doma“ v robotike, elektronike či programovaní majú príležitosť zúčastniť sa sústredenia. Pripravený je odborný program, ale predovšetkým viacero praktických aktivít.

Letné sústredenie talentovanej mládeže (LSTM) má podporiť u žiakov a študentov ich záujem o programovanie, 3D tlač či robotiku. Určené je mladým vo veku od 12. do 17. rokov.

„Účastníci sa vďaka profesionálnym lektorom naučia viac o nahrávaní videa, spracovaní zvuku a obrazu. Budú mať dokonca možnosť vytvoriť si vlastný film, programovať a tvoriť webovú  stránku. A neobíde sa ani robotika. Naprogramovať a zostaviť budú môcť robota zo súčiastok lega,“ hovorí Stanislav Slačka, z národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.

Podujatie LSTM je jednou z aktivít spomenutého národného projektu. Sústredenie pre štyridsať šikovných žiakov a študentov je finančne podporené zo spomínaného národného projektu, a zároveň ide o jednu z jeho aktivít.  Projekt realizuje Centrum vedecko-technických informácií  SR v spolupráci s ďalšími univerzitami a ostatnými zapojenými partnermi.

Popri programe zabezpečenom odborníkmi budú môcť účastníci LSTM využiť aj pripravené voľnočasové aktivity.

Prihlásiť sa je možné ešte do 19. JÚNA 2019.

Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke národného projektu www.itaakademia.sk

   

Posledný update stránky: 2019-06-14 11:07