Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Je tu príležitosť učiť informatiku inak. Ako? Napovedia úvodné stretnutia školení

Ako učiteľ na strednej škole máš aktuálne možnosť zapojiť sa do školení, ktoré ti ponúknu možnosť získať nové skúsenosti v oblasti výučby informatiky.  Úvodné stretnutia  sa pripravujú na od polovice júna do začiatku júla.

Od druhej polovice júna a začiatkom júla je tu príležitosť zúčastniť sa prvých stretnutí inovačného a aktualizačného vzdelávania zameraného na informatiku. Ako pedagóg sa môžeš prihlásiť na školenia zamerané na tri oblasti inovatívnej výučby. Konkrétne, Informatika v prírodných vedách a matematike; Počítačové systémyVýučba pokročilých techník programovania a Objektový prístup k programovaniu.

Pôjde o dvojdňové úvodné stretnutia. V prípade inovačného vzdelávania – Informatika v prírodných vedách a matematike - bude spoločný vzdelávací blok pre všetkých prihlásených. Druhý deň bude určený už pre učiteľov so špecializovaným kvalifikačným predpokladom pre informatiku.

„Tieto vzdelávacie aktivity sa realizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Ide o školenia pre nové predmety, ktoré rovnako vznikli ako súčasť projektu. V tomto i nasledujúcom školskom roku ich budeme overovať priamo na školách. Záujmom je, aby na konci implementácie projektu boli plnohodnotne zapojené do vyučovacieho procesu,“  konkretizuje Róbert Hajduk, odborný garant v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke projektu   

www.itakademia.sk 

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Je tu príležitosť učiť informatiku inak. Ako? Napovedia úvodné stretnutia školení 

Posledný update stránky: 2019-06-11 09:18